headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Träff kring samarbete skola och näringsliv

22 okt 2020, 07:45-09:00
Plats: Digitalt via Teams
Målet med utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv är att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen och skapa Västsveriges starkaste näringsliv – hoppas du vill vara med på den resan! En del av resan handlar om att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att komma i kontakt med näringslivet genom hela sin skolgång.

Vårens storträff (19 mars) mellan skola och näringsliv ställdes in på grund av coronapandemin. Situationen gör också att vi inte kommer kunna träffas fysiskt i oktober heller. På storträffarna ses näringslivet och skolans alla rektorer, skolchefen, politiker med flera för att få information och prata med varandra om gemensam utveckling inom samarbete skola och näringsliv.

Nu lanserar vi FBGmodellen - där skolor och företag möts

7.45                     Anslut till mötet via Teamslänk 

8.00                     FBGmodellen idag

8.15                     FBGmodellens pusselbitar

                             Stigert Pettersson – Skolchef Falkenbergs kommun
                             Lotta Peltoarvo - Näringslivet Falkenberg
                             Liselotte Abel - Företagarna
                             Jan Melkersson - Näringslivsavdelningen

9.00                     Slut

Våren 2021 hoppas vi innerligt att vi kommer kunna träffas fysiskt och prata med varandra, vilket vi tror skapar engagemang och lyhördhet inför varandras olika förutsättningar till samarbete.

Anmäl dig till träffen här.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap