headphones newspaper video-player

Frukostmöte med tema Hållbarhet som konkurrensfördel

11 sep 2019, 08:30-10:00
Plats: Huscentrum
Företagarna Falkenberg bjuder tillsammans med Falkenbergs kommun, EMC, CSR Västsverige och Coompanion in till ett frukostmöte som en kick off för Hållbart Företagande FBG

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt.

Utvecklingen inom hållbart företagande går snabbt. När Företagarna och hållbarhetsbyrån Beyond Intent år 2015 undersökte hur Sveriges småföretag ser på och arbetar med hållbarhet visade det sig att stark efterfrågan, konkurrensfördelar och interna initiativ hade satt hållbarhet på småföretagens agenda. Förutom känslan av samhällsansvar var alltså företagens hållbarhetsarbete starkt affärsdrivet.

När Företagarna, Fossilfritt Sverige och Beyond Intent nu genomför en ny undersökning visar resultaten att mycket har hänt. Fler företag ser i dag vikten och behovet av ett hållbarhetsarbete jämfört med vår senaste undersökning. Betydligt fler har agerat på de högre förväntningarna från omgivningen och de ökade kraven från kunder. Siktet på affären och efterfrågan från kunder är fortfarande den största drivkraften.

En tilltagande medvetenhet och ökande förväntningar innebär nya krav från kunder och samhälle. Det innebär i sin tur nya affärsmöjligheter och allt fler företag engagerar sig aktivt för en hållbar utveckling. Hela 63 procent av småföretagen har i dag någon form av hållbarhetsarbete och majoriteten planerar för ökade insatser.

Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och stärker långsiktigheten. Genom att se ditt erbjudande från nya perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment. Med hållbart företagande kan ditt företag generera hållbar vinst - för ägare, anställda och samhälle.

Hållpunkter
Liselotte Bergenzaun Abel ordf. Företagarna Fbg, hälsar välkommen
Jan Melkersson Näringslivschef Falkenbergs kommun, inleder
Philip Thunborg presenterar materialet ”Hållbarhet som konkurrensfördel”.
Tony Christiansson presenterar EMC
Johanna Stakeberg presenterar CSR Västsverige
Lina Boghartd presenterar Coompanion
Liselotte Bergenzaun Abel leder processen i dialoggrupper utifrån olika fokusområden

Tidpunkt: 11/9, 8.30-10.00

Lokal: Huscentrum

Anmälan: Frukosten är kostnadsfri men anmälan krävs så vi vet hur många vi ska fixa fika till. Meddela gärna kostönskemål.
Anmälan görs i länken här bredvid.

Varmt välkommen
till kick off för Tillsammans för ett Hållbart FBG

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap