headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Företagarfrukost, tema solenergi

28 nov 2019, 07:30-09:00
Plats: Ica Kvantum Falkenberg

Vi vill gärna bjuda in dig till ett frukostmöte, kring Hållbart Företagande i Falkenberg, där du får träffa Årets företagare Ekängengruppen och höra mer om hur ICA Kvantum har satsat på sol som förnybar energikälla.

Roger Johansson från Ekängengruppen berättar om sitt företag och sina tankar om för-nybar energi i husbyggnationer. Martin Persson berättar om sin satsning på sol med ett solcellstak på bu-tiken.

Förändring sker genom att du och jag gör på ett annat sätt. Beteendeförändring är vägen till att bli klimatpositiv och sänka vår negativa klimatpåverkan. Det här är en frukost för dig som funderar så att investera i solcellstak eller någon form av solcellsanläggning.

Vi samlas till en frukost med olika frågeställningar som du har med dig och det kan handla om:
• Går det att få energistöd för att sätta upp solcelller?
• Vad är de största utmaningarna?
• Vad ger det ekonomiskt, avskrivningstid?
• Regelverk att känna till ?

 För medlemmar i Företagarna är frukosten kostnadsfri, icke medlemmar betalar 60 kr. Har du anmält dig och uteblir utan att meddela faktureras kostnad för frukosten.

Anmäl dig i formuläret bredvid senast 26/11.

Välkomna önskar
Företagarna Falkenberg
i samverkan med CSR, EMC, Coompanion, Falkenbergs Näringsliv

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap