headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT MED REGELFÖRBÄTTRING I GÄVLEBORG

Politiker och tjänstemän - Varmt välkomna till ett digitalt möte där August Liljeqvist, sakkunnig på Näringslivets Regelnämnd NNR, presenterar Gävleborgs resultat och ger rekommendationer med anledning av den nya rapporten om kommunernas regeltillämpning!

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har under 2020 gjort en undersökning och uppföljning av kommunernas regeltillämpning inom områdena livsmedelskontroll, serveringstillstånd, miljöfarlig verksamhet, bygglov och villkor för nyetablering. Resultaten, som presenteras i fem delrapporter, visar på skillnader i villkor och kostnader för företagen beroende på vilken kommun de verkar i. Samtidigt har många kommuner visat att det går att bli snabbare, effektivare och ge god service till företagen. 

ANMÄL DIG HÄR

Plats: Microsoft Teams (länk skickas i god tid innan mötet) 

Datum: 14 januari 2021 

Tid: 8.30 – 9.30

Målgrupp: Kommunala tjänstemän och politiker

Varmt välkommen!

 

I samarbete med:

samarbete SN.PNG