headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Har Gävles näringslivsprogram gjort någon skillnad?

24 feb 2021, 08:30-09:30
Plats: Digitalt
Vad har hänt under de tre åren som gått sedan programmet antogs? Näringslivsprogrammet är ett gemensamt program för Gävle kommun och näringslivet och pekar ut de viktigaste insatserna som krävs för ett bra företagsklimat i Gävle. Programmet beslutades 2018 och har gällt åren 2018-2020. När programperioden nu är slut reflekterar vi över vad som har gjorts, vilken skillnad det har inneburit och vad som finns kvar att göra.

Datum: 24 februari
Tid: 08:30 - 09:30
Plats: Digitalt i Microsoft Teams

Arrangör: Gävle kommun

ANMÄL DIG HÄR

Programpunkter:
- Kommunalrådet Helene Åkerlind (L), som är ansvarig för näringslivsfrågor, inleder med att kort berätta sin syn på hur Näringslivsprogrammet 2018-2020 har fungerat.

- Annika Janglund, programledare för Näringslivsprogrammet, berättar om några av de aktiviteter som genomförts och vilket resultat de har gett.

- Lotta Petterson från Svenskt Näringsliv och Jennie Järverud från Diös ger sin syn på hur näringslivsarbetet har fungerat under programåren, vad som har varit bra och vad som behöver utvecklas för ett förbättrat företagsklimatet i Gävle.

- Panelsamtal: Vad har varit bra under nuvarande program och vad kan göras mer och tillsammans? Panelen består av Bengt-Göran Wikström, ordförande i Berggrenska gården; Birgit Elonen, ordförande i Företagarna i Gävle; Anna Bäcklund, Högskolan i Gävle; Patrik Gustavsson, Miljö- och hälsoskyddschef på Livsmiljö Gävle och Mattias Durnik, näringslivsdirektör i Gävle.

- Helene Åkerlind (L) avslutar med att berätta om nästa steg och det nya program som är under framtagande.

Mötet modereras av Klara Wirdby, näringslivsstrateg.

Varmt välkomna!