headphones newspaper video-player

Hur kör jag klimatsmart - vilka fordon och vilka drivmedel ska jag välja?

22 feb 2019, 07:30-09:00
Plats: Bilmetro Renshammarvägen 6
Välkommen på en frukost där vi diskuterar vad företagare kan göra för en mer hållbar framtid, vi pratar transportutmaning och tjänstebilsutmaning samt klimatsmarta drivmedel och bilar!

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen har företag och olika organisationer antagit utmaningen att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Fordonsflottan står inför ett teknikskifte. Hälften av alla nya bilar som säljs är tjänstebilar och förmånsbilar.

Företag, kommuner och även privatpersoner har en avgörande påverkan på sammansättningen av Sveriges fordonsflotta och val av drivmedel och därmed möjligheterna att nå klimatmålet för transporterna och minska växthusgasutsläppen.

7.30  Frukost serveras
8.00 - 9.00 Program 

Anmäl dig via formuläret på sidan senast den 20 februari 

Regionchef Eva  Cooper Företagarna Gävleborg och ordförande Claes Rosengren, BioDrivMitt

                     

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap