headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Frukostmöte: Hur kör jag klimatsmart

6 dec 2019, 07:30-09:00
Plats: Thunbergsbil, Montörsbacken 2, Söderhamn
Företagarna Gävleborg och BiodrivMitt bjuder in till Frukostseminarium: Hur kör jag klimatsmart - vilka fordon och vilka drivmedel ska jag välja?

Välkommen på en frukost där vi diskuterar vad företagare kan göra för en mer hållbar framtid, vi pratar transportutmaning och tjänstebilsutmaning samt klimatsmarta drivmedel och bilar.

Skicka din anmälan till: claesrosengren@gmail.com

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap