podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Energilunch - höga energikostnader?

9 nov 2022, 12:00-15:30
Plats: Företagarna Karlshamns lokaler, Vekerumsvägen 9 Karlshamn
Höga energikostnader? Vi är mitt inne i en energikris! Energipriserna stiger och tillgången på el är osäker. Detta påverkar lokala företag som ställs inför stora utmaningar. I samarbete med Energikontor Sydost hjälper vi dig med råd!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.