podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Energilunch - höga energikostnader?

9 nov 2022, 12:00-15:30
Plats: Företagarna Karlshamns lokaler, Vekerumsvägen 9 Karlshamn
Höga energikostnader? Vi är mitt inne i en energikris! Energipriserna stiger och tillgången på el är osäker. Detta påverkar lokala företag som ställs inför stora utmaningar. I samarbete med Energikontor Sydost hjälper vi dig med råd!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.