headphones newspaper video-player

Tidsbegränsad anställning upphör - mallar

Här finns mallar som du kan ladda ner för tidsbegränsade anställningar sm upphör eller inte kommer att fortsättas.

Mall om att tidsbegränsad anställning upphör:

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör. 

Mall om att säsongsanställning inte kommer att fortsättas:

Besked om att säsongsanställning inte kommer fortsättas.

Få vägledning

Mallen används under eget ansvar. Har du frågor i ämnet eller hur du ska använda mallarna får du gärna ta kontakt med Företagarnas juridiska rådgivning.

Är du medlem i Företagarna ingår kostnadsfri telefonrådgivning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD