podcast news play företagaren I media förmån

Har du koll på immaterialrätten?

Immaterialrätt reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Som företagare är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring immatrialrätt. År 2005 beräknandes 80 procent av de globala marknadsvärdet bestå av immateriella tillgångar.

Två områden inom immaterialrätt

Immaterialrätten brukar delas upp på två områden. Det ena området är det industriella rättsskyddet som innefattar varumärkesrätt, firmarätt, patenträtt, växtförädlarrätt och mönsterrätt.

Det andra området innefattar det upphovsrättsliga skyddet för verk och närstående rättigheter. Vad gäller patenträtt för uppfinningar är anställningsförhållandet reglerat enligt lagen om arbetstagares uppfinningar. Inom upphovsrättens område finns vissa särregleringar, men i relation till arbetsgivare är stora delar av detta område fortfarande oreglerade.

Skydd mot plagiering

Den immaterialrättsliga lagstiftningens syfte är att ge intellektuella prestationer ett skydd mot olovlig plagiering. Skyddet, som ska fungera som ett incitament till nyskapande, utgörs av en ensamrätt och denna tillfaller innehavaren.

Ensamrätten grundar sig på lagstiftning och är av sakrättslig natur. Detta innebär att ensamrätter kan upplåtas och överlåtas, vilket ger upphov till ett handelsvärde.

Nationellt och internationellt

Immaterialrättsliga värden skyddas enligt nationell lagstiftning. Handel med upphovsrätt sker emellertid ofta över landsgränserna i internationella konventioner och avtal som Pariskonventionen och Bernkonventionen, administrerade av WIPO (World Intellectual Property Organization) i Genève. Utöver dessa konventioner är WTO:s TRIPS-avtal det viktigaste verktyget för internationellt skydd.

PRV-skolan

På Patent- och registreringsverkets webbplats finns PRV-skolan. Den informationen riktar sig till dig som är till exempel småföretagare och är intresserad av att få grundläggande kunskaper om immaterialrätt.

Gå till PRV-skolan här.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.