headphones newspaper video-player
Kollektivavtal

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller arbetsgivaren och arbetstagaren på arbetsplatsen.

Kollektivavtal reglerar exempelvis arbetstider, semesterdagar, övertidsersättning, sjuklön, betald föräldraledighet, semester, tjänstepension och rätt till löneförhöjning.

Många företag i Sverige är anslutna till kollektivavtal – men inte alla.

Framförallt mindre företag väljer ofta att inte ansluta sig till kollektivavtal. Eftersom avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt blir de inte sällan alltför otympliga att hantera för de små företagen. Det är för att täcka dessa små företags behov av att kunna få stöd och visa att man är en god arbetsgivare som Företagarna utvecklar sin ansvarskod.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD