headphones newspaper video-player

Checklista för uträkning av löneavdrag, sjuklön, och karensavdrag

18 okt 2019
Behöver du hjälp med uträkning av löneavdrag, sjuklön, och karensavdrag? Här kommer en praktisk frågelista att följa, framtagen av Företagarnas jurister.

1. Ska arbetsgivaren göra löneavdrag eller inte betala lön på grund av frånvaron? 

2. Har den anställde rätt till sjuklön? 

a) Har den anställde sjukanmält sig 

b) Är arbetsförmågan nedsatt p.g.a. sjukdom? 

c) Har arbetsgivaren fått ev. begäranställdes försäkran att arbetsförmågan är nedsatt? 

d) Har arbetsgivaren fått ev. läkarintyg (obs! får endast begäras i vissa fall)? 

3. Räkna ut sjuklönen före karensavdrag, ofta som 80 procent av förlorad inkomst. 

4. Räkna ut karensavdraget som 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön. 

5. Räkna ut den sjuklön som ska betalas ut som sjuklön enligt punkt 3 minus karensavdraget enligt punkt 4 ovan.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD