podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen kan vara värd att göra om du har många frågor eller många olika intressenter. Den hjälper dig navigera bland olika intressenters förväntningar, risker och möjligheter.

Väsentlighet kan sägas vara en gräns för när en fråga blir så viktig att företaget ska prioritera den i sitt hållbarhetsarbete.

Genom att sortera företagets och dina intressenters frågor efter betydelse och påverkan får du en överblick över hållbarhetsaspekterna. På så vis kan du identifiera vilka frågor du bör prioritera, hantera och övervaka, men också hur ditt företag skapar värde för samhället och olika intressenter. Det hjälper dig prioritera resurser till de frågor som betyder mest för ditt företag och era intressenter.

Den kan hjälpa ditt företag att identifiera kommande utmaningar och möjligheter, säkerställa att er affärsstrategi tar hänsyn till viktiga sociala och miljömässiga aspekter och göra att ditt företag står redo ta tillvara på nya affärsmöjligheter.

En väsentlighetsanalys kan genomföras i fyra steg.

1. Identifiera och prioritera de intressenter ...

som ska ingå i din analys. Utgå, sortera och prioritera utifrån din intressentanalys. Det kan vara intressentgrupper som har särskild betydelse för din verksamhet eller som i stor utsträckning påverkas av ditt företags aktiviteter som t.ex. finansiär, anställda, kunder, leverantörer, icke-statliga organisationer, men också familj, städfirman och kontorsgrannar.

2. Identifiera och prioritera viktiga hållbarhetsaspekter...

med hjälp av din lägesanalys och vilka frågor för dina intressenter baserat på dina intressentdialoger. Antalet frågor kommer att bero på verksamheten och tillgängliga resurser. Anpassa analysen utifrån förutsättningar och resurser.

3. Rangordna...

frågorna och de viktigaste aktörerna på två skalor:

  • Betydelse
  • Påverkan

Det kan exempelvis rangordnas från 1 till 10.

4. Ta fram en matris ...

där du placerar frågor, hållbarhetsindikatorer eller intressenterna med hjälp av två axlar, en för betydelse för intressenterna, och en för påverkan (fig 1). Alternativt kan du använda dig av en enklare fyrfältare för att kategorisera frågorna (fig 2).

För att förfina visualiseringen ytterligare kan du till exempel markera frågor som ni arbetar med, frågor ni har utvecklat mål för och mindre väsentliga frågor som ni exempelvis bara bevakar.

Figur 1:

 

Figur 2:

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.