podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Mall: Lägesanalys

Här kan du hämta och få en introduktion till hur du kan använda vår excelmall och göra en lägesanalys av hur hållbart ditt företag är idag.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.