podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Tyngre ansvar för arbetsgivare vid sjukskrivningar

Sedan 1 juli 2018 har en ny lag införts som ger arbetsgivare större ansvar vid sjukskrivning. Men många mindre företag har svårt att både arbeta hälsofrämjande och ta hand om rehabiliteringen på ett bra sätt.

På drygt 10 år har sjuktalen ökat med 74 %, dessutom blir sjukskrivningarna allt längre. 1 juli 2018 infördes en ny lag där arbetsgivare enligt lag är skyldiga att upprätta en plan för hur den som varit sjukskriven i mer än 30 dagar ska kunna komma tillbaka i arbete. På samma dag infördes även vårdskatten. Det här innebär både mer arbete och ökade kostnader för arbetsgivare.

Många mindre företag har svårt både att arbeta hälsofrämjande och att ta hand om rehabiliteringen på ett bra sätt. Man vill men hinner inte, och man har inte riktigt koll på vad som krävs. Genom att teckna en sjukvårdsförsäkring får företagare stöd som gör det enkelt att göra rätt och uppfylla arbetsmiljöansvaret, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Försäkringar är inte längre bara en bra förmån eller lyx, utan snarare en nödvändighet för att klara arbetsmiljöansvaret och erbjuda både rehabiliteringsåtgärder och de förebyggande åtgärder som krävs för att minska sjukskrivningarna.

I Företagarnas sjukvårdsförsäkring i samarbete med Länsförsäkringar ingår utöver snabb tillgång till specialistvård även såväl förebyggande hälsotjänster som arbetslivsinriktad rehabilitering. Läs mer här.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.