headphones newspaper video-player

Vårdskatten för dig som har Företagarnas GARANT Sjukvård

Vad innebär de nya bestämmelserna för dig som har Företagarnas GARANT Sjukvård?

Om du som företagare har tecknat Företagarnas GARANT Sjukvård gäller samma regler från och med 1 juli som för andra arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar.

Företagarnas GARANT Sjukvård förmånsbeskattas oavsett din bolagsform. Premier som betalas in från och med den 1 juli 2018 blir en skattepliktig förmån. Premien kommer att bli skattepliktig med 70 procent.

Observera att du dock inte ska betala förmånsskatt om du tecknat GARANT Sjukvård för dig själv som näringsidkare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

OBS! Har du möjlighet att fyllnadsbetala? Agera före 8 juni 

De som valt att dela upp betalningen för sin sjukvårdsförsäkring kommer att börja beskattas under pågående avtalsperiod, för de premier som betalas in från och med den 1 juli. Den som vill kan välja att fyllnadsbetala för innevarande avtalsperiod för att undvika att detta händer. Läs hur du gör här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap