podcast news play företagaren I media förmån faq

Så här påverkas du av vårdskatten som införs den 1 juli

Den 1 juli införs förmånsbeskattningen av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Detta måste du ha koll på när de nya reglerna börjar gälla i sommar.

Den 16 maj röstade riksdagen igenom förslaget om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Förslaget gick igenom trots att en majoritet av riksdagsledamöterna var emot förslaget och en majoritet av remissinstanserna avstyrkte det.

Hur påverkas olika bolagsformer?

En arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring förmånsbeskattas oavsett arbetsgivarens bolagsform. Du betalar däremot inte förmånsskatt om du tecknat försäkringen för dig själv som näringsidkare i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Vad innebär de nya bestämmelserna för företagare som har sjukvårdsförsäkring?

För en arbetsgivare innebär det arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet samtidigt som hela premien och arbetsgivaravgiften blir avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

Vad innebär de nya bestämmelserna för anställda som har sjukvårdsförsäkring?

För en försäkrad som har en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring innebär det en högre skatt på cirka 100-300 kronor per månad, beroende på inkomstläge och pris på försäkringen.

Kommer hela premien beskattas?

Nej, då bland annat fysioterapi, psykologbehandling, rehab och förebygg är fortsatt fritt från förmånsbeskattning. Premien för sjukvårdsförsäkringar kommer att bli skattepliktig med 70 procent.

När börjar de nya reglerna att gälla?

Premier för arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring som betalas in från och med den 1 juli 2018 kommer att bli en skattepliktig förmån.

Vad gör Företagarna för att möta detta?

Vi håller på att se över försäkringens olika delar och ta fram en variant där de beskattade delarna är bortplockade, som ett alternativ till vår befintliga försäkring.

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.