headphones newspaper video-player

Kameo

Investerare och företag i behov av finansiering sammankopplas genom en digital marknadsplats.

Trött på att vänta på banken?

Småföretag får avslag på sina låneansökningar av banken. Privata sparare placerar kapital på bankkonton utan ränta. Det innebär att många står utanför det finansiella systemet. Kameo vill att fler inkluderas. Fler småföretag ska beviljas lån för att kunna expandera och växa sina verksamheter. Fler privata sparare ska få god avkastning på sitt sparkapital.

Så hur går crowdlendingprocessen till? Kameo gör en kreditutvärdering av företaget som bestämmer räntan på lånet, den varierar mellan 5-10 procent, angett som årsränta. Företaget och information om lånet publiceras på Kameos marknadsplats och kommer att aktivt marknadsföras. Lånen ska ha finansierats inom 14 dagar. Kameo opererar med tillstånd från Finansinspektionen. Det innebär att Kameo står under dess löpande tillsyn och följer samma rutiner som banker när det kommer till penningtvätt och know your customer- principen. Det innebär att Kameo står under löpande tillsyn och följer samma rutiner som banker när det kommer till penningtvätt och know your customer- principen.

Många av de anställda på Kameo har erfarenhet från bankvärlden och i styrelsen återfinns, bland andra, Warren Campbell, grundare av Vireo Energy och f.d. McKinsey partner; Björn Braathen, urfinansiären till Avanza, och Anton Johansson, serieentreprenör och bakom ehandelspodden.

Varför låna genom Kameo?

• Större och snabbare finansiering
• Behåll ägande och självständighet
• Flexiblare krav på säkerhet
• Marknadsföring och ambassadörer

Vårt erbjudande till Företagarnas medlemmar

Räntan på lånet går oavhängigt till de investerare som lånar ut pengar till företaget. Kameo tar en fast avgift på det lånade beloppet som varierar mellan 2-4 % beroende på lånets löptid. Vi erbjuder dig som medlem att låna genom Kameo till en rabatterad avgift på 50 procent. Välkommen med din låneansökan redan idag! Ansök här.

Kontaktperson: Sebastian Martens Harung, 0930-25 638, sebastian@kameo.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD