headphones newspaper video-player

Innovestor

Vår ambition är att hjälpa bolag växa till att bli marknadsledande inom sina branscher.

Små- och medelstora företag är viktiga för Sverige då det är i dessa företag som majoriteten av nya arbetstillfällen skapas. Att hitta finansiering till nya tillväxtskapande idéer och projekt är dock idag en utmaning för många företag. Sverige saknar inte entreprenörer och idéer men vägarna som kopplar samman företagen och investerare är få och krångliga. 

Innovestor vill bidra till att fler bolag kan förverkliga sina idéer och expandera sin verksamhet. Vi vill samtidigt erbjuda privata placerare och institutioner en möjlighet att investera i intressanta onoterade tillväxtbolag.

Vår affärsmodell bygger på att vi endast investerar i bolag där vi förstår potentialen i affären och kan bedöma ledningens förmåga att leverera. Vår ambition är att hjälpa bolagen växa till att bli marknadsledande inom sina respektive branscher.

Vår prissättning är baserad på en enkel och transparent modell. För framgångsrika finansieringsrundor fakturerar Innovestor en fast procentuell serviceavgift som står i relation till det anskaffade kapitalet.

Vårt erbjudande till Företagarnas medlemmar

I samarbete med Företagarna erbjuder vi dess medlemsföretag rabatt på serviceavgiften. Medlemsföretag erhåller 1% rabatt på serviceavgiften som normalt ligger på 8%.

För att ta del av erbjudandet, kontakta Stefan Sonnerstedt: stefan.sonnerstedt@innovestor.fi, 070-372 73 29

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD