podcast news play företagaren I media förmån faq
En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt. Foto: Shutterstock

Så fungerar en företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs avsett för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

Företagsrekonstruktionen innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt.

I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Ansökan om rekonstruktion

Du ansöker hos tingsrätten om rekonstruktion. Om tingsrätten beviljar det utses en rekonstruktör. Rekonstruktion beviljas normalt för en period om tre månader, och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången, men aldrig till mer än tolv månader.

Läs också: Att gå i konkurs

  • Läs vanliga frågor från företagare som handlar om konkurser, rekonstruktioner och att vara på obestånd i vår FAQ: Obestånd och konkurs

     

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.