headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
betala skatt

Redovisa och betala moms som företagare

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående och utgående moms

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Momsregistrering

Om du har för avsikt att köpa eller sälja momspliktiga varor eller tjänster behöver du anmäla ditt företag för momsregistrering. Det gör du via Verksamt.se

Momsredovisning

För att redovisa moms behöver du upprätta en momsdeklaration. I momsdeklarationen anger du både ingående och utgående moms och skillnaden däremellan avgör om du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket. Du måste deklarera moms även om du inte har någon omsättning en månad.

För att betala in moms kan du använda dig av bokslutsmetoden eller faktureringsmetoden, beroende på hur stor omsättning företaget har.

Bokslutsmetoden

-          Årsomsättning mindre än 3 miljoner kronor

-          Bokför när du får betalt eller när du betalar

Faktureringsmetoden

-          Årsomsättning större än 3 miljoner kronor

-          Bokför när du får eller skickar faktura

-          Bokför när du får betalt eller betalar

Hur ofta ska man redovisa moms?

-          Varje månad

-          Varje kvartal

-          Varje år

Omsättning styr hur ofta. Ju större omsättning, desto oftare ska du redovisa.

Enklast är att lämna in momsdeklarationen elektroniskt via Skatteverkets hemsida.

Momssatser i Sverige

25 % - generell momssats

12 % - livsmedel, hotell och camping

6 % - kultur, böcker, persontransporter

Vissa varor och tjänster är undantagna moms i Sverige. Det är bland annat viss form av utbildning, sjukvård, fastighets- och banktjänster och vissa artistarvoden.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap