podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Kan ditt företag få pengar ur brexitjusteringsreserven?

Publicerad 3 nov 2022
Fram till den 16 december kan svenska företag söka ersättning för kostnader som uppkommit på grund av brexit.

I en första så kallad utlysning av pengar ur brexitjusteringsreserven (på engelska brexit adjustment reserve, BAR) är det möjligt för företag i alla sektorer utom fiskeri- och vattenbrukssektorn att ansöka om stöd genom att fylla i ett digitalt ansökningsformulär på Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges webbplats (Svenska ESF-rådet).

Ansökan är öppen mellan den 10 oktober och den 16 december till och med klockan 16.00 och omfattar totalt 75 miljoner kronor.

Läs mer om ansökan på Svenska ESF-rådets webbplats.

Vad är brexitjusteringsreserven?

Brexitjusteringsreserven är ett särskilt engångsinstrument i EU:s budget som syftar till att mildra effekterna av Storbritanniens utträde ur EU. Stödet från reserven avser kostnader som uppstått under perioden 2020–2023.

Totalt uppgår brexitjusteringsreserven till fem miljarder euro och fördelas till varje medlemsland utifrån storleken på handeln med Storbritannien och fisket i Storbritanniens exklusiva ekonomiska zon. Sveriges andel av brexitjusteringsreserven uppgår till 137 miljoner euro.

I april fattade dåvarande regeringen beslut om den första förordningen som reglerar stödet inom reserven riktade till företag och statliga myndigheter. Det väntas ytterligare en förordning från regeringen som avser stöd till fiskeri-och vattenbrukssektorn. Därför är denna sektor undantaget från det stöd som just nu går att söka.

Vilka kostnader går att söka stöd för?

Stödet som Svenska ESF-rådet kan bevilja företag under den aktuella utlysningen handlar om styrkta kostnader för konsult- och rådgivningstjänster apropå brexit, direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter samt deltagande i mässor och liknande.

Exempel på konsult- och rådgivningstjänster är hantering av ändrade regelverk, förändrade handelsprocesser eller andra förutsättningar för verksamheten, som till exempel produktgodkännande och etableringskrav.

En direkt kostnad kan vara ommärkning av produkter som ska säljas på den brittiska marknaden utifall det är brexit som är orsaken till att ommärkningen behövt göras.

Mässor och liknande handlar om kostnader företaget haft för att etablera eller utöka handel på marknader där företaget inte eller i begränsad omfattning är verksamt sedan tidigare, förutsatt att handel med Storbritannien upphört eller påtagligt försvårats på grund av brexit.

Det kommer fler utlysningar

Svenska ESF-rådet planerar att öppna upp fler ansökningar som vänder sig till företag genom utlysning. Tider som nämnts är januari 2023 och eventuellt hösten samma år, om det då fortfarande finns pengar kvar i brexitjusteringsreserven. Det finns i skrivande stund (3 november) ingen information om utlysningar av stöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn.  

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.