podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.
Artikeln är en annons
Foto: Shutterstock

10 tips för stärkt likviditet

Ökad inflation, höjda räntor och rekordhöga elpriser. Hur ska man då göra för att stärka likviditeten?

Många företag står nu inför tuffare ekonomiska tider. Det finns många åtgärder att ta till på kort och lång sikt, och mycket bottnar i att identifiera och hantera bolagets risker. En sak som kan vara avgörande för företagets fortsatta drift är att säkerställa att man har en god likviditet. Grant Thorntons expert Annelie Nilsson delar tio tips som kan göra skillnad.

1. Snabbare betalt

Boka inbetalningar från kunder löpande och kontrollera din kundreskontra ofta. Det kan också vara en god idé att schemalägga din påminnelserutin. Företag som visar att man lägger vikt vid att få betalt i tid får också mer punktliga kunder. Ett förslag är att ta hjälp av tredje part eftersom det kan hjälpa företaget att förbättra sina kunders betalningsvilja. Kanske är det även möjligt att förkorta kundernas kredittid? Att gå från 30 dagar till 15 dagar kan göra stor skillnad.

2. Förläng kredittiden

Om du lyckas korta ner dina kunders kredittid, och samtidigt förlänger din egen kredittid hos dina leverantörer, kan du förbättra likviditeten avsevärt.

3. Börja fakturera oftare

Hur lång tid tar det egentligen från att ordern är lagd till att du fakturerar? Att digitalisera faktureringsprocessen ger vinster i både tidsbesparing och likviditet.

4. Optimera lagrets omsättningshastighet

Begreppet ”hyllvärmare” har säkert många hört. Faktum är att produkter som blir liggande på lagret utan att bli sålda kan bli mycket ansträngande för likviditeten. Dessutom är det en stor risk för lönsamheten. Företaget kan tvingas till att rea ut produkten eller i värsta fall inte få den såld alls. Att minimera produkters lagringstid och maximera lagrets omsättningshastighet är därför gynnsamt både för likviditeten och lönsamheten.

5. Sälj fakturor

Att sälja eller belåna dina kundfakturor är ett snabbt sätt att frigöra likviditet. Vid factoring köper ett finansbolag din kundfordran i utbyte mot en ersättning, oftast i form av en fast avgift och ränta.

6. Leasa, hyr eller handla på avbetalning

Istället för att använda bolagets likviditet till tunga investeringar kan det vara värt att undersöka möjligheter till att exempelvis leasa eller hyra dyra anläggningstillgångar.

7. Ansök om checkkredit

Att använda en checkkredit är ett bra sätt att möta fluktuationer i företagets likviditet. Det är ett kortsiktigt sätt att finansiera verksamheten och man betalar vanligtvis en fast årlig avgift för den beviljade krediten, samt en ränta när man väl utnyttjar krediten. Ett tips är att ansöka om checkkredit i tider när man visar på bra resultat och har god likviditet.

8. Justera preliminärskatten

Betalar ditt bolag rätt preliminärskatt? Får bolaget ofta tillbaka skatt när slutskattebeskedet kommer? Skatten baseras på historiska resultat och räknas även upp något från år till år. Om du vet att ditt företag kommer göra ett sämre resultat innevarande år finns det fördelar med att lämna in en preliminär självdeklaration till Skatteverket. Därmed går det att få preliminärskatten justerad.

9. Gör en likviditetsprognos

Genom att analysera verksamheten för det kommande året och titta på historiken kan du skapa en likviditetsprognos. Det gör det möjligt att förutse vilka månader som eventuellt skulle behöva åtgärder för att stärka likviditeten.

10. Håll koll tillsammans

Kom ihåg att i stort sett alla avdelningar kan påverka likviditeten – däribland företagsledning, HR, försäljning, inköp och kundservice.

Det här är en artikel från Entreprenörstid

Entreprenörstid är en kunskapssida från Grant Thornton i samarbete med Företagarna.

Till kunskapssidan

Taggar
Annons
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.