headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Bokslut i enskild firma eller aktiebolag

31 jan 2017
Alla som driver näringsverksamhet har skyldighet att upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring och består av en resultaträkning och en balansräkning.

Vilken form av bokslut du behöver göra beror på vilken bolagsform du har och hur stor omsättning ditt företag har.

Bokslut enskild firma

Driver du enskild firma behöver du upprätta ett årsbokslut vid räkenskapsårets slut. Vid en nettoomsättning på upp till 3 miljoner kronor per år kan man upprätta ett förenklat årsbokslut, som sen ligger till grund för deklarationen.

Du kan läsa mer om förenklat årsbokslut på Skatteverkets hemsida

Bokslut aktiebolag

Ett aktiebolag måste upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket inom sju månader från avslutat räkenskapsår.

Läs mer om vilka regler som gäller på Bolagsverkets hemsida

Faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden

Vilken metod du använder dig av beror på hur stor omsättning ditt företag har.

Bokslutsmetoden

-          Årsomsättning mindre än 3 miljoner kronor

-          Bokför när du får betalt eller när du betalar

Faktureringsmetoden

-          Årsomsättning större än 3 miljoner kronor

-          Bokför när du får eller skickar faktura

-          Bokför när du får betalt eller betalar

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap