podcast news play företagaren I media förmån faq

Ekonomi

Om ekonomi för företagare

Här hittar du artiklar som rör ämnen som ekonomi, likviditet, obestånd och bokslut. Vanliga frågor och svar finns här: Juridisk rådgivning FAQ

 

Revisor eller inte?

En revisor har till uppgift att oberoende granska ett företags bokföring. Revisorn upprättar en r...

Semesterersättning

Hur fungerar semesterersättning när man har egen firma och hur mycket ska man betala ut?

Bokslut i enskild firma eller aktiebolag

Alla som driver näringsverksamhet har skyldighet att upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Ett bokslut är en sammanställning av företagets bokföring och består av en re...

Balansräkning

Balansräkning är ett företags finansiella ställning vid en given tidpunkt.

Att gå i konkurs

När ett företag av olika skäl inte längre kan betala sina skulder så är konkurs en vanlig följd. ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.