podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Frågor och svar om nya nedstängningsstödet

Publicerad 25 jan 2021
Om ditt företag tvingas stänga ner under en period på grund av smittspridning kommer du att kunna få ersättning. Men det kan dröja innan stödet börjar gälla.
Foto: Shutterstock.com

Det blir ett mer omfattande stöd för företag om de tvingas stänga ner verksamheten med stöd av pandemilagen. Det beskedet gav regeringen en dryg vecka efter att lagen börjat gälla den 10 januari. Upp till 100 procent av de fasta kostnaderna kommer att kunna ersättas.

Företagarnas näringspolitiska expert Patrick Krassén reder ut vad som gäller för det nya nedstängningsstödet.

Vad skiljer nedstängningsstödet från omställningsstödet?

De är till utformningen ganska lika. I den extra ändringsbudget för 2021 som regeringen överlämnade till riksdagen den 19 januari anges att Lagen om omställningsstöd kommer att vara tillämplig och kompletteras med föreskrifter som meddelas i en särskild förordning. Nedstängningsstödet kan ses som ett förstärkt omställningsstöd.

Vad täcks av stödet?Patrick rund.jpg

Enligt regeringens förslag ska ett företag som blir nedstängt får full ersättning för sina fasta kostnader om det förlorat all sin omsättning under aktuell period. Den högsta subventionsgraden ska alltså vara 100 procent av de fasta kostnaderna. Dock har det kommunicerats att lönekostnader inte kommer att täckas av nedstängningsstödet.

Vad krävs för att få del av stödet?

Först och främst att företaget drabbats av nedstängning. Detta har ännu inte aktualiserats. Möjligheten att stänga ner verksamheter ska enligt pandemilagen ses som en yttersta åtgärd, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga.

Finns det andra krav?

Ja, ett företag kommer att ha rätt till nedstängningsstöd om nettoomsättningen för en period understiger 70 procent av nettoomsättningen för motsvarande period 2019. Nedgången i omsättningen ska vara orsakad av nedstängningen. Stödet får inte överstiga 75 miljoner kronor per företag och månad, enligt förslaget.

Hur kan verksamheter stängas ner?

Beslut om nedstängning kan meddelas i förskrifter som vilar på pandemilagen. På motsvarande sätt har det i 11 § lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen införts en bestämmelse som möjliggör nedstängning av serveringsställen.

Får man stöd direkt?

Än så länge kan ingen få stödet eftersom det inte har börjat gälla. Regeringen gör bedömningen att det kan träda i kraft tidigast i början av april. Om ett företag måste stänga ner innan dess anger regeringen att ersättning utgår retroaktivt.

Varför tar det så lång tid?

Enligt regeringen är förslaget i statsstödshänseende en ny stödordning, även om den bygger på omställningsstödet. En sådan ny stödordning måste anmälas i enlighet med EU-regler och godkännas av EU-kommissionen.

Borde regeringen inte ha haft bättre framförhållning?

Jo. Företagarna har kritiserat regeringen för det. 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.