headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Under anställningen

När du väl har anställt arbetstagaren och denna har börjat arbeta är det bra om du har tänkt igenom vad som krävs av dig som chef och arbetsgivare.
I detta kapitel: Att leda och fördela arbetet, Arbetstagarens ledigheter, Arbetstagare som inte sköter sitt arbete,  Lön och lönesättning. Arbetstagaren har skyldigheter och det har du som arbetsgivare också. Vissa rutiner och policyer är bra att ha. Exempelvis behöver du fundera igenom vad som händer när arbetstagaren blir sjuk, hur hen ska anmäla det till dig osv. Det är arbetsgi