headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Medbestämmandelagen

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innebär att arbetsgivare som har kollektivavtal är skyldig att lämna information och förhandla med facket t.ex. innan arbetsgivaren beslutar om en verksamhetsförändring eller uppsägning av personal. Även arbetsgivare som inte är bundna av kollektivavtal måste informera och MBL-förhandla inför bl.a. arbetsbristuppsägningar och övergång av verksamhet till ny arbetsgivare.
I detta kapitel: Kollektivavtal, Kort om föreningsrätten, Arbetsgivarens skyldighet att förhandla, Tolkningsföreträde, vad det innebär och när, Stridsåtgärder, Skadestånd för brott mot MBL,  Preskription Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) innebär att arbetsgivare som har kollektivavtal är skyldig att lämna information och förhandla med f