headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Arbetstid och schemaläggning

Arbetstid är ett viktigt begrepp för arbetsgivare i och med att den är central för det som anställningsavtalet avser, arbetstid mot lön.
I detta kapitel: För vem gäller arbetstidslagen?, Olika typer av arbetstid, Övertid, Mertid, Arbetsgivarens anteckningar om jourtid, övertid och mertid, Viloregler, dygnsvila, veckovila och raster, Särskilt om nattarbete, Schemaläggning, Dispans från Arbetsmiljöverket, Tillsyn över arbetstiden och straff. De yttersta ramarna för tider som de anställda får och ska arbeta framg