podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Anställningens upphörande

Det är lätt att göra fel vid avslutande av anställning och det kan bli dyrt för dig som arbetsgivare om du gör fel. I detta kapitel går vi igenom steg för steg hur du ska göra som arbetsgivare.
I detta kapitel: Arbetstagarens egen uppsägning, Arbetsgivarens avslutande av anställningen, Så ska arbetsgivare säga upp på grund av arbetsbrist, Om själva uppsägningshandlingen, Arbetsgivarens varsel till Arbetsförmedlingen vid driftsinskränkning, Särskilt om arbetstagarens företrädesrätt, Särskilt om övergång av verksamhet, Arbetstagarens rät