headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Anställningens ingående

Detta bör du tänka på när du anställer. Vi går också igenom olika anställningsformer, som allmän visstid och tillsvidareanställning.
I detta kapitel: Anställningsformer, Tillsvidareanställning, Tidsbegränsade anställningar, Anställningsavtal,  Lön och andra villkor,  3. Att ingå anställning Att ingå anställning med en arbetstagare är enkelt. Det kan du göra både muntligt och skriftligt. Tänk på att ett erbjudande om anställning från din sida är bindande och du må