podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Är du redo för gig-ekonomin?

Digitalisering och behov av flexibilitet från både arbetsgivare och arbetstagare skapar nya möjligheter för företagande.

Större frihet, ökad flexibilitet och en smidigare kompetensförsörjning. Tre önskningar på en gång, men ingen omöjlighet. Den digitala strukturomvandlingen i samhället påverkar både hur och var vi arbetar men även hur tjänsteutbudet kommer att utvecklas.

Jobba på egna villkor

Den så kallade ”gig-ekonomin”, där arbetsgivare i allt större utsträckning anlitar egna företagare för att klara arbetstoppar och tidsbegränsade projekt, innebär bland annat möjligheter för längre arbetsliv.

– Många startar företag när de är i pensionsåldern. De vill fortsätta att arbeta, men kanske inte heltid och mer på sina egna villkor. Det skapar en fantastisk möjlighet för arbetsgivare att behålla personer med kompetens baserat på lång arbetslivserfarenhet, säger Malin Påhls Hansson, expert på kompetensförsörjning på Företagarna.

Egenföretagande som stresshantering

För många sammanfaller småbarnsåren med önskan om att göra karriär. Även då kan det vara en möjlighet att starta företag i stället för att vara anställd.

– Det är vettigt att stanna upp i livet om man upplever att det går för fort. Kanske behöver man mer flexibilitet för att må bra och klara sitt livspusslande? Värt att notera är att soloföretagande ofta innebär att du arbetar mer. Däremot styr du över din egen tid. Och just den friheten är det viktigaste för att vara soloföretagare enligt de undersökningar vi genomfört, säger Malin Påhls Hansson.

Till skillnad från dem som har ett aktivt yrkesliv bakom sig och startar företag på äldre dagar är det viktigt för dem som är i början av sin professionella bana att göra en noggrann ekonomisk konsekvensanalys.

– Man ska tänka livslönemässigt så att du inte får ett alltför stort inkomstbortfall senare i livet, säger Malin Påhls Hansson.

Ta kontroll 

Enligt SCB:s statistik är soloföretagande den vanligaste formen av företagande, men den form som ökar är anställning i så kallade egenanställningsföretag. Det kan vara ett bra mellansteg för den som vill behålla sin anställning och samtidigt prova en affärsidé. Men det är ett val som har sina begränsningar.

– Att använda ett så kallat egenanställningsföretag för att fakturera utan att starta eget passar många som vill prova på företagandet. Men i förlängningen är det klokt att övergå i soloföretagande. Du får ökad kontroll över din ekonomi, dina försäkringar och din pension, samtidigt som du axlar ett stort ansvar för hela verksamheten, förklarar Malin Påhls Hansson.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.