headphones newspaper video-player
Årets Företagare
Dalarna

Matilda och Sten Bastman

Marab, Mora automation- och robotteknik

En av de starkaste aktörerna på marknaden för maskinbetjäning.

Man erbjuder en unik spetsteknik, ligger i framkant inom sitt område och värnar det lokala i en internationell miljö. Ett nyutvecklat mobilt showroom möjliggör möten nära kunderna, oavsett var de finns.

Matilda och Sten Bastman, Marab, Mora automation- och robotteknik, är Årets Företagare i Dalarna 2019.

Partners 2020
Utställare 2020