headphones newspaper video-player

Småföretagarbarometern

Varje år tar vi tempen på företagsklimatet i Sverige

Vi gör varje år en stor undersökning där vi tar tempen på hur företagsklimatet är för Småföretagare och var ni just nu anser att det finns störst möligheter och mest problem för att starta, driva och utveckla företag. 

23 jun 2016 | Riks | Rapport

Småföretagarbarometern 2016

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det...

16 jul 2015 | Riks | Rapport

Småföretagarbarometern 2015

Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småför...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD