headphones newspaper video-player

Opinionsfrågor A-Ö

Allt du behöver veta om företagarpolitik

I vår stora A-Ö-guide hittar du enkla beskrivningar och svar om alla aktuella politiska frågor.

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ä Ö

A-kassa

Företagarna anser att reglerna för a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning måste vara lika, oavs...

Almedalen

Företagarnas utredare och experter inns på plats under hela Almedalsveckan för att dela med sig a...

Anställningar

Företagarna vill sänka arbetsgivaravgifterna stegvis och ta helt bort den allmänna löneavgiften. ...

Ansvarskoden

Företagarna arbetar för att ta fram en ansvarskod för mindre företag som ska visa att de är schys...

Arbetsförmedlingen

Företagarna anser att Arbetsförmedlingen måste anpassas efter arbetsgivarnas behov av kompetens f...

Arbetsgivaravgifter

Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och välstånd. Redan nu är småföretagen ryggrad...

Arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandringen bidrar varje år med 10 miljarder till svensk produktion. Behovet av fler...

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö och en aktiv arbetsmiljöpolicy är en förutsättning för ett framgångsrikt föret...

Arbetsrätt

Som företagare behöver du känna till ett antal lagar och regler för att kunna anställa och säga u...

Arbetstid

Vilka regler gäller kring arbetstider för unga, övertid och arbetsschema? Hur ofta behöver mina a...

Avsked

Att säga upp en anställd är oftast ett svårt beslut som måste genomföras på rätt sätt och kräver ...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD