Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Regeringen backar delvis från 3:12-förslagen. Men i förslaget som skickas på remiss i dag ingår fortfarande omfattande skatteskärpningar. Dessa besked ger finansminister Magdalena Andersson (S) och...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Företagarna har tidigare framfört till Försäkringskassan att det finns brister i hur Försäkringskassan kommunicerar med arbetsgivare. Det gäller inte minst handläggningen av de anställdas...

Erik Ageberg
Läs hela artikeln

Regeringen föreslår nu ett nytt brott, grovt fordringsbedrägeri. Det blir därmed straffbart att till en vidare krets rikta betalningsuppmaningar i syfte att vilseleda till handling som innebär...


Kristdemokraterna har gått ut med nyheten att de ställer sig bakom ett omförhandlat förslag till krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Förslaget är en modifierad version ...


Idag presenterade regeringen ett förslag om att fler företag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer sin första medarbetare. Förslaget är en seger för Företagarnas opinionsbildning...


Idag presenterade finansmarknadsminister Bolund regeringens nya skatteförslag på temat grön skatteväxling. Ett av dessa förslag är en svensk flygskatt som förväntas träda i kraft den 1 januari 2018...


I dag på internationella kvinnodagen finns anledning att uppmärksamma att Ilmar Reepalus förslag om vinsttak för välfärdsföretag kommer slå mot kvinnors företagande.

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

I dag gick LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson ut med att LO kan acceptera lägre löner för arbetslösa utan gymnasieutbildning och yrkeserfarenhet. Genom så kallade utbildningsjobb ska arbetslös...

Erik Ageberg
Läs hela artikeln

Arbetskraftsinvandring kan lösa stora problem för svenska företag som har svårt att hitta rätt kompetens. Men de förslag som nu lagts fram riskerar att förvärra problemet med utvisningar och...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Miljöpartiet säger nej till förslaget om nya 3:12-regler, med motiveringen att det skulle slå alldeles för hårt mot landets småföretag. Företagarna välkomnar Miljöpartiets tydliga ställningstagande...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

De små, jobbskapande företagen får ta smällen om de föreslagna nya skattereglerna för fåmansbolag blir verklighet. Finansministern måste stoppa förslaget – annars hotas Sveriges ­tillväxt, skriver...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Ta hjälp av Företagarna och gör din röst hörd i 3:12 frågan! Vi ger tips på hur du kan skriva för att kritisera förslaget.

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Nej till kilometerskatt och finansskatt. I alla fall än så länge. Regeringen gör nu helt om och stoppar förslagen som skulle slå mot småföretag och konsumenter, efter att Företagarna skarpt...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Det är i småföretagen jobben skapas i Sverige. Därför är det ett allvarligt problem när LO-förbunden gång på gång missbrukar sin makt och ger sig på små, familjeägda företag, skriver Patrik Nilsson...

Patrik Nilsson
Läs hela artikeln

Återigen har ett LO-förbund, Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) gett sig på ett litet, familjeägt företag. Sara Wennerström, som driver Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge, Halland, skriver på GP:s...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Miljöpartiet vill utöka växa-stödet - en sänkning av arbetsgivaravgifterna för enmansföretag som anställer en första person - så att det också inkluderar aktiebolag. En välkommen reform, anser...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Företagarna har nu lämnat ett remissvar på utredningen Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76). Företagarna avstyrker förslaget och anser att det har så stora brister att det inte kan läggas...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Om flygskatten införs kommer det sannolikt att leda till färre flyglinjer och färre flygplatser. Det visar exemplet Norge där en särskild flygstolsavgift infördes förra året.

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

I samband med årsskiftet trädde ett antal ny lagar och regler i kraft som på ett eller annat sätt kan komma att påverka dig som företagare. Rådgivningen har gjort en sammanställning över några som...


I dagarna kommer Postnord att distribuera en ny omgång av utskick från Bolagsupplysningen till ett 100 000-tals svenska företag. Många mottagare tror att det är ett utskick av en myndighet eller...


Företagarna har nu lämnat in remissyttrande och riktar hård kritik mot förslaget till nya 3:12-regler.

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Trots att Sverige har god ekonomi är arbetslösheten relativt hög. Vad krävs för att komma ur den fällan? Lösningen, enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum, är ett skattesystem som uppmuntr...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Vad händer med möjligheterna att investera och anställa om 3:12-förslaget blir verklighet? Under hösten och vintern har många medlemmar hört av sig till oss på Företagarna för att berätta hur...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Förslaget på ett vinsttak i välfärden får långt mycket mer dramatiska konsekvenser än vad som tidigare varit känt, visar nya beräkningar. Nu varnar ledande redovisningsexperter och tunga...

Anna Stening Frost
Läs hela artikeln

10 till 12 kronor per mil. Så mycket dyrare kommer det att bli för den tunga trafiken att köra på de svenska vägarna om Vägslitagekommitténs utredare får som han vill.


Företagare behandlas olika beroende på om hen driver en enskild firma eller ett aktiebolag. Ett exempel på det är att du inte får göra avdrag för friskvård för dig själv om du driver enskild firma.

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Vad händer med möjligheterna att investera och anställa om 3:12-förslaget blir verklighet? Under hösten och vintern har många medlemmar hört av sig till oss på Företagarna för att berätta hur...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Är det rimligt att företagen som vill delta i offentliga upphandlingar ska behöva begära in utdrag från belastningsregistret för sina företrädare?

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Hur lönsamma är företagen i Sverige och finns det skillnader mellan branscherna? Och hur ser det ut i din kommun? Företagarna har gjort en omfattande undersökning bland drygt 278 000 företag och är...


Regeringen drar tillbaka sitt förslag om könskvotering av bolagsstyrelserna. Förslaget har mött stark kritik från näringslivet – inte minst från Företagarna. Nu hejdas det av oppositionen i...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Många medlemmar har reagerat med oro och ilska över utredningsförslagen om nya 3:12-regler, som skulle innebära kraftiga regelskärpningar och höjd skatt. Här samlar vi tips och information för den...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

5 963 ROT-företag (8,8 procent) har försvunnit från branschen sedan avdraget sänktes till 30 procent vid årsskiftet. Omräknat till jobb har drygt 5 000 heltidsjobb försvunnit och antalet köpare har...

Patrik Nilsson
Läs hela artikeln

Utbildning och erfarenhet är inte allt. Den grundläggande sociala kompetens som innebär att man kan fungera i arbetslivet glöms ofta bort i debatten, skriver Günther Mårder och Hanna Cederqvist, vd...

Hanna Cederqvist
Läs hela artikeln

De flesta anställda på ett litet företag får en julklapp av chefen. Men det finns oftast ingen gran att lägga klapparna under. Det visar Företagarnas julenkät.

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

"Varför är det fel att vårdföretagare får gå med vinst, om de företag som vi köper vårdsängar, rullstolar och läkemedel från får göra det?" Cisell Eliasson, som driver Häggenäs sjukhem AB i Hörby, ...

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Antalet företag som upplever en minskad omsättning under julen är större än antalet som ser en ökning. Men för drygt 4 av 10 företag har julen ingen påverkan. Företagarnas undersökning visar också...

René Bongard
Läs hela artikeln

Regeringen har lyckats få opinionen med sig i debatten om vinster i välfärden genom att skickligt spela på känslor, säger Företagarnas vd Günther Mårder i en stor intervju i Expressens bilaga Dina...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Regeringen lämnar imorgon över ett förslag om personaloptioner till lagrådet. Enligt vad som framkommit hittills är småföretagen de som kan nyttja optionerna medan stora företag som Spotify får stå...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

Företagarna är en av flera remissinstanser som varnar för att förslaget till ny postlagstiftning skulle få negativa effekter för landsbygden. Småföretagare skulle bli särskilt utsatta, sager...

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Det krävs tydliga regleringar i användandet av drönare, snarare än förbud. Ge företagen dispens till dess att en ny lag är på plats, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Patrik Nilsson i en...

Patrik Nilsson
Läs hela artikeln

Näringsminister Mikael Damberg säger idag i en intervju i Dagens Industri att problemet med att storföretagen har långa betaltider nu ska lösas. Han vill att näringslivet innan sommaren frivilligt...

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Den 30 november gick Företagarnas politikermingel av stapeln. Närmare 80 personer samlades på SUP46 på Regeringsgatan i Stockholm för att diskutera företagens kompetensförsörjning. Bland de...

Anna Jansson Libietis
Läs hela artikeln

Regeringens lagförslag om krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling röstades ned i riksdagen. Företagarna är glada att riksdagen tog hänsyn till situationen för de små företagen...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Riksdagen har nu fattat beslut om ny lagstiftning om offentlig upphandling och har sagt ja till regeringens lagförslag – utom i fråga om vissa bestämmelser rörande krav på villkor enligt...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Vi på Företagarna tror på Sveriges unga. Vi har sedan starten för över 110 år sedan arbetat outtröttligt med att skapa tätare kontakter mellan skolan och arbetsmarknaden. Men ingen tjänar på att de...

Hanna Cederqvist
Läs hela artikeln

I februari 2015 hjälpte Företagarna flera företag i Vindeln att anmäla Västerbottens läns landsting som driver Folkhögskolan i Vindeln till Konkurrensverket (KKV). Anledningen var att folkhögskolan...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Småföretagaren Ida Karlbom vann varumärkestvisten om namnet Unikon mot det globala kameraföretaget Nikon. "Det känns jättekul att äntligen kunna jobba vidare med mitt företag", säger hon i en...

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Svenska modellen klarar inte integrationen och det finns fyra vägar för att förbättra den ekonomiska integrationen av immigranter, enligt en ny rapport, utbildning, anställningsstöd, lägre...

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Allt färre ROT-företag

Efter regeringens sänkning av ROT-avdraget fortsätter ROT att minska kraftigt. Jämfört med oktober förra året har antalet ROT-företag under oktober månad minskat med 17 procent och antalet köpare h...

Patrik Nilsson
Läs hela artikeln

Kollektivavtals-krav fick nobben

Riksdagens Finansutskott sade idag nej till bestämmelser som rör krav på villkor enligt kollektivavtal i offentliga upphandlingar Detta välkomnas av Företagarna, som har varnat för att förslaget om...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

DN: Dålig arbetsmoral bland unga

I dag uppmärksammar Dagens Nyheter Företagarnas färska rapport "Det är attityden, dumbom". En stor undersökning bland 5000 företagare visar att många vill rekrytera -men att det är svårt att hitta...

Hanna Cederqvist
Läs hela artikeln

Rätt attityd avgörande vid rekryteringar

Rekryteringsbehovet bland Sveriges små och medelstora företag är stort. Hela 46 procent av företagen har haft behov av att rekrytera ny personal under de senaste två åren. 4 av 10 anger att de...

Hanna Cederqvist
Läs hela artikeln

Fackens makt över småföretagen

En ny rapport från Timbro visar att hela 85 procent av de företag som utsätts för varsel skriver under kollektivavtalen, ofta innan stridsåtgärderna är ett faktum. Det finns helt enkelt inte så mån...

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Kan klimatpolitiken bli lönsam?

Förra veckan arrangerade Företagarna, Hagainitiativet och Miljöpartiet ett seminarium i riksdagen på temat; Hur kan klimatpolitiken bli lönsam för företagen?

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Inga jobb utan företag

Om statsministern menar allvar med tanken på Sverige som kunskapsnation med växande start-ups är det dags att dra i bromsen. Sverige behöver fler växande företag, inte färre. Det skriver Thomas...

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Skärpta invandringsregler hårt slag mot företagen

Under det senaste året har flera arbetskraftsinvandrare utvisats på grund av bagatellartade misstag. Dessutom hindrar skärpningen av utlänningslagen en nödvändig kompetensinvandring, skriver...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Vad innebär Trumps seger för företagen?

Efter en oerhört jämn valnatt står det klart att republikanen Donald Trump blir USA:s nästa president. Vad innebär valresultatet för företagandet i Sverige?

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Vinsttak hör hemma i papperskorgen

Idag presenterade regeringens välfärdsutredare Ilmar Reepalu sitt förslag. Bland mycket annat föreslår han ett vinsttak för välfärdsföretag. Företagarna anser att förslaget om vinsttak är ett...

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Debattartikel i Di: Hårt slag mot växande företag

Förslaget att försämra 3:12-reglerna drabbar små och växande företag. För drygt tio år sedan mildrades denna så kallade entreprenörsskatt. Denna framgångsrika reform undergrävs av utredningsförslag...

Annika Fritsch
Läs hela artikeln

3:12-reglerna – så hårt slår nya förslaget mot dig som företagare

Nu är utredningen om entreprenörsskatten, eller 3:12 reglerna som de ofta kallas, klar. Resultatet – kraftiga regelskärpningar och höjd skatt – är oroväckande för alla företagare och riskerar...

Pressjour
Läs hela artikeln

Krångel drabbar små företag i upphandling

Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för åtminstone 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). För att...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Enklare generationsskiften i företag efter viktig dom i HFD

Nu har en viktig dom avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I domen uttalar HFD att gåva i form av fler aktier till barn aktiv i bolaget än till barn som inte var aktiva i bolaget kan ha...


Valfriheten hotad när det gäller kollektivavtal - "maffiametoder från facket"

I praktiken är det inte längre frivilligt att teckna kollektivavtal, säger Företagarnas politiska chef Patrik Nilsson. Bakgrunden är att allt fler LO-förbund med vad som upplevs som oschyssta...

Karin Rebas
Läs hela artikeln

Jobbskapande stöd en djungel för både företag och arbetssökande

De senaste årens svårnavigerade flora av stödinsatser skapar ofta förvirring snarare än resultat. Något som hindrar mindre företag att använda möjligheterna för att skapa nya jobb.


Enklare att exportera

Nu lanseras verksamt.se/utland som ett led i regeringens exportstrategi. Det ger företagen en tydligare ingång när de letar efter stöd för rådgivning, marknadsföring och finansiering i samband med...

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Stoppa månadsrapporteringen

Regeringen planerar att införa månadsrapportering för företag. Detta innebär att du som företagare varje månad måste rapportera in bland annat löne- och skatteuppgifter för dina anställda....

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Gör det enklare att misslyckas

Att misslyckas som företagare kan vara en värdefull tillgång som bidrar till senare företagsframgångar. Därför bör reglerna om konkurs och rekonstruktion ändras skyndsamt.

Daniel Wiberg
Läs hela artikeln

Fler köper rut-tjänster efter utvidgning

Allt fler svenskar väljer att köpa rut-tjänster, visar ny statistik. Ökningen kommer framförallt efter att fler tjänster omfattas av skatteavdraget sedan 1 augusti.


Ny rapport: Drivkrafter i vård och omsorgsföretagen

I debatten om vinster i välfärden målar motståndarna till privata alternativ ofta upp en motsättning mellan vinst och kvalitet. Ilmar Reepalus Välfärdsutredning har nu av det skälet siktat in sig p...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Debatt när ansvarskod för schysta villkor presenterades i Värmland

Företagarnas nya ansvarskod är tänkt som ett bra alternativ för småföretag med schyssta arbetsvillkor, men som kollektivavtalen inte passar för. Nyligen presenterades upplägget närmare i Värmland,...


Debattartikel i UNT: Posten måste även fungera ute i landet

Regeringens postutredning har stora brister. Förslagen i utredningen ökar klyftorna i landet, försvårar livsvillkoren för människor utanför storstäderna och riskerar arbetstillfällen, skriver...


Sociala krav kan tvinga bort små företag

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) och flera LO-förbund har i veckan riktat hård kritik mot att en majoritet i riksdagen ser ut att rösta nej till regeringens förslag om krav på villkor enligt...

Ulrica Dyrke
Läs hela artikeln

Längre leveranstid på brev och paket problematiskt för landsbygdens företagare

Snart kan det vara slut med att ditt postade brev levereras dagen därpå. Företagarna är dock skeptiska till det nya förslaget, som slår speciellt mot företagare på orter med sämre digitala...


Kvotering allvarligt ingrepp i den fria företagsamheten

Förslaget om kvotering till bolagsstyrelser mötte stark kritik från näringslivet. "Det är lätt att få opinion hos delen av väljargruppen som inte förstår konsekvenserna av ingrepp i äganderätten oc...


Het politikerdebatt på Småföretagsbarometerns lansering

Hur löser vi tillväxthindren för småföretagen? Småföretagare frågade ut näringsminister Mikael Damberg och Centerpartiets partiledare Annie Lööf när årets Småföretagsbarometer presenterades.


Ny utbildning skapar framtidens gränsöverskridande entreprenörer

Kunskap och erfarenhet från flera kulturer är en viktig spetskompetens för framtidens entreprenörer. Det har en ny utbildning vid Södertörns Högskola tagit fasta på.


Stora skillnader i kommuners handläggningstider

Driver du restaurangföretag i Ödeshög, Svedala och Linköping? Grattis, här är kommunerna snabbast på att hantera tillståndsärenden. I andra kommuner kan företagare få vänta flera månader längre.


Förslag om vinsttak i välfärden riskerar slå hårt mot såväl vårdföretag som landsting

Företagarna ser stora problem med den modell som diskuteras i media just nu, det vill säga ett vinstuttagstak på 7-8 procent av det investerade kapitalet i förhållande till inflationen.


Företagare: Vi vägrar vara bank åt Migrationsverket

Småföretagare drabbas när Migrationsverket inte betalar sina fakturor.

Terje Frennefalk
Läs hela artikeln

Ansvarskoden tar form

Bra villkor utan kollektivavtal är en verklighet i många småföretag. Därför tar Företagarna fram en ansvarskod – arbetet pågår nu för fullt.


Företagare luras av fakturalikt erbjudande

Se upp för detta erbjudande - utformat förvillande likt en faktura - som är ute efter att få in pengar från företagare. Nu finns avsändaren Officeconnectstore med på Svensk Handels varningslista.


Läs alla nyheter

Klicka här för att se samtliga nyheter från Företagarna.