headphones newspaper video-player

Om webbplatsen / personuppgiftsbehandling

Här kan du ta del av information om foretagarna.se, dess innehåll, användningen av cookies och hanteringen av personuppgifter.

Ansvar för innehåll på webbplatsen

Företagarnas riksorganisation kontrollerar inte vad regionala eller lokala föreningar publicerar på sina respektive webbplatser. Regionala och lokala föreningar disponerar således själva över sitt material på sina respektive webbplatser utan inblandning av riksorganisationen.

Detta innebär att riksorganisationen inte kan ta något ansvar för sådana publiceringar och att riksorganisationen inte nödvändigtvis sympatiserar med vad som framförs av regionala och lokala föreningar på deras respektive webbplatser.

Om du har någon fråga rörande vem som publicerat viss information är du välkommen att kontakta Företagarna på telefonnummer 08-406 17 00 eller e-post info@foretagarna.se

Foto

Företagarnas riksorganisation fotograferar på våra event och bilder kan komma publiceras i Företagarnas kanaler i sociala medier och/eller på hemsidan. Om du önskar att ej medverka eller att en bild blir borttagen, kontakta fotograf på plats eller hör av dig till webb@foretagarna.se. För lokala publiceringar hör av dig till respektive regionkontor eller förening.


Cookies & IP-nummer

På foretagarna.se används cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas

foretagarna.se använder sig av både permanenta och tillfälliga textfiler som sparas i din webbläsare, så kallade cookies. Tillfälliga cookies raderas när du lämnar foretagarna.se och de innehåller ingen personlig information.

Permanenta cookies används till vår besöksstatistik, då sparas också ditt IP-nummer. Besöksstatistiken är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla webbplatsen. Genom att analysera hur du som besökare använder webbplatsen kan vi kontinuerligt förbättra den för dig som besökare.

Avaktivera cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Frågor

Har du fler frågor om cookies på foretagarna.se kan du kontakta Företagarna på telefonnummer 08-406 17 00 eller e-post info@foretagarna.se.

Läs mer

Post- och telestyrelsen har utförlig information om tekniken och lagen om Cookies, läs mer.


Information enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Personuppgifter som behandlas

Företagarna behandlar i enlighet med vad som beskrivs nedan personuppgifter (inklusive personnummer) som lämnas till Företagarna i samband med t.ex. intresseanmälan respektive ansökan om medlemskap i Företagarna och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster samt vid senare kontakter med Företagarna. I syfte att upprätthålla en god medlems- och registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. PAR.

Ändamål

Personuppgifterna behandlas först och främst för det/de ändamål som personuppgifterna har lämnats till Företagarna, t.ex. behandling av en medlemsansökan, införande i medlemsregister och för att kunna tillhandahålla tjänster som har beställts. Personuppgifterna behandlas i övrigt i syfte att ge Dig som medlem i Företagarna en god service förenad med medlemskapet, erbjuda förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt, avseende alla webbplatsbesökare (inklusive medlemmar) som godkänt behandlingen av personuppgifterna, för marknadsföringsändamål.

Vem behandlar personuppgifterna?

Behandlingen utförs av Företagarna, företag inom Företagarnas koncern (vilket inkluderar Företagarna Sverige Service AB), lokalföreningar med serviceaktiebolag, regionala servicebolag samt företag och föreningar som Företagarna samarbetar med såväl inom som utom EES-området.

Personuppgiftsansvariga

Företagarna Sverige Service AB org nr 556093-3011, Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till Företagarna av en enskild i samband med t.ex. intresseanmälan eller ansökan om medlemskap i Företagarna och i samband med anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av riksorganisationen.

Varje regionalt servicebolag och lokal förening ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som det regionala servicebolaget eller den lokala föreningen samlar in, t.ex. i samband med anmälan till aktivitet eller tjänst som anordnas respektive tillhandahålls av en region eller en lokal förening.

Förändringar i personuppgiftshanteringen

Denna information om behandling av personuppgifter kan komma att uppdateras för att spegla förändringar avseende hanteringen av personuppgifter. När en uppdatering har skett kommer detta att markeras med ordet "UPPDATERAD" invid länken till denna information. Väsentliga förändringar kommer att annonseras i god tid innan en förändring genomförs. Vi uppmanar Dig att regelbundet läsa igenom denna information.

Rätten att ansöka om information och att få rättelse

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter som behandlas. Begäran om sådan information skall göras skriftligen, vara undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/medlemsnummer.

Begäran sänds till:
Företagarna Sverige Service AB
Rådmansgatan 40
106 67 Stockholm

Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter på ovan adress eller på telefon 08-406 17 00.

Spärr mot direkt marknadsföring

Om Du inte önskar att Dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till ovan angiven adress. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla namn och personnummer/medlemsnummer.

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD