headphones newspaper video-player

Lättare att göra rätt för arbetsgivare

Företagarna har tidigare framfört till Försäkringskassan att det finns brister i hur Försäkringskassan kommunicerar med arbetsgivare. Det gäller inte minst handläggningen av de anställdas sjukskrivningar. Nu ska det bli lättare att göra rätt.

Under hösten 2015 påbörjade regeringen sitt åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro med syfte att minska antalet sjukpenningdagar. Som en del i regeringsuppdraget för att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare har Försäkringskassan gjort om sin webbplats så att den vänder sig särskilt till arbetsgivare.

Arbetet ska vara mer anpassat till arbetsgivarna som alla har olika behov. Stödet består av information och digitala tjänster på webbplatsen (www.forsakringskassan.se). Informationen har utvecklats för att tydligare beskriva vad som gäller om en anställd blir sjuk. Arbetet med att utveckla informationen via telefon genom Kundcenter för Partner (0771-17 90 00) fortsätter.

Anpassat stöd till arbetsgivarna

Ambitionen är att Försäkringskassans arbete ska kunna anpassas efter arbetsgivares olika behov, främst på arbetsgivares arbete med att förebygga sjukfrånvaro och i förekommande fall i arbetsplatsanpassning och rehabilitering. De arbetsgivare som är i störst behov av stöd och kan ge störst effekt ska genom detta också kunna få den hjälp de behöver. 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket ska tillsammans arbeta för att främja arbetsgivarnas ansvarstagande för arbetsmiljön, att förebygga ohälsa, samt att effektivt arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering. Som en del i detta arbete kan arbetsgivare få statligt bidrag för arbetsplatsnära stöd i form av utredande insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få nedsatt arbetsförmåga.

Även om stödet inte är helt komplett är det ett välkommet bidrag för arbetsgivare som gör stora insatser för sina anställda. 

- Arbetsgivare vill göra rätt, men det är inte alltid enkelt att veta vilka regler som gäller och hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig. Det gäller att Försäkringskassan fortsätter att arbeta för att underlätta för små arbetsgivare som kanske aldrig haft en sjukskriven medarbetare tidigare, säger Företagarnas projektledare Erik Ageberg.

- Arbetsgivare vill göra rätt, men det är inte alltid enkelt att veta vilka regler som gäller och hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig. Det gäller att Försäkringskassan fortsätter att arbeta för att underlätta för små arbetsgivare som kanske aldrig haft en sjukskriven medarbetare tidigare, säger Företagarnas projektledare Erik Ageberg.

 - En sjukskriven medarbetare kostar inte bara i sjuklön utan utebliven produktivitet. Det finns mycket att vinna för arbetsgivare som arbetare med att förebygga sjukfrånvaro, avslutar Erik Ageberg.

Har du frågor om vad som gäller om en anställd blir sjukskriven?

www.forsakringskassan.se/arbetsgivare

eller,

Ring kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

Har du frågor om vad som gäller om du som företagare blir sjukskriven?

www.forsakringskassan.se/privatpers/foretagare 

eller,

Ring kundcenter för partner på 0771-17 90 00 och säg i talsvaret att du är företagare

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD