headphones newspaper video-player
Regler inför årsskiftet

Reglerna du bör ha koll på inför 2016

23 dec 2015
Med det nya året sker många nyheter och justeringar i lagar och regler. Här har vi listat de viktigaste för dig som företagare.

JANUARI

Dyrare anställa äldre

Det blir en särskild löneskatt på 6,15 procent på ersättningen till personer som fyllt 65 år som jobbar. En sådan skatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för pensionärer.

Byggbranschen måste ha digitala personalliggare

Vid årsskiftet 2015/2016 införs nya regler för personalliggare i byggbranschen, där man digitalt ska registrera vilka som arbetar på ett bygge.

ROT/RUT-ändringar

Från årsskiftet sänks avdraget för ROT-tjänster till 30 procent, och med som mest 50 000 kronor. RUT-avdraget blir halverat för personer under 65 år.

Nya momsregler för koncerner

Slussningsregeln anses strida mot EU:s regler och försvinner vid årsskiftet.

Dyrare försenings- och kontrollavgifter

Avgiften för försenad deklaration för företagare höjs med 25 procent, till 6 250 kronor för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kontrollavgiften för personalliggare, för de som inte sköter sig, höjs från 10 000 kronor till 12 500 kronor och gör man fel igen kostar det numera 25 000 kronor mot tidigare 20.

Höjd skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin höjs med 48 öre per liter och på diesel med 53 öre per liter, ex moms. Näringar inom jord och skog får lägre koldioxidskatt tack vare en treårig nedsättning med 27 öre per liter.

Lägre bidrag för att ta emot gymnasielärlingar

Statsbidraget för att ta emot en gymnasial lärling minskas från och med den 1 januari 2016.

Fler får höjd marginalskatt

Fler får högre skatt när skiktgränsen blir låst till 430 200 kronor. Med normala regler skulle skiktgränsen från och med 2016 varit 437 300 kronor.

Jobbskatteavdraget minskas

Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad. Det betyder att det är helt borta vid arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats).

FEBRUARI

Ingen bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

Från och med den 1 februari slopas den bortre tidsgränsen för sjukskrivna, som idag infaller efter 2,5 år.

MARS

Nya arbetsmiljöregler

Sista mars kommer nya bestämmelser om arbetsmiljön. Reglerna handlar bland annat om arbetsgivarens ansvar för rätt arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och mobbning på jobbet.

JUNI

Sista steget i höjningen av arbetsgivaravgiften för unga

För personer under 26 år höjs arbetsgivaravgiften till samma nivå som övriga arbetstagare på 31,42 procent.

Källor:

Källor till listan är Entreprenör.se, Företagarna, Regeringen.se och Skatteverket.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD