headphones newspaper video-player

Politiska kontakter

Företagarna har goda politiska kontakter på alla nivåer – nationellt, regionalt och lokalt.

Vi ordnar träffar och mötesplatser för riksdagsledamöter, finns på plats i Almedalen varje år med seminarier och debatter och träffar hundratals kommun- och landstingspolitiker runtom i landet varje år.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD