headphones newspaper video-player

Branschförbundskansliet

Nedan presenteras branschförbund som är anslutna till Företagarna.

Bilbranschens Riksorganisation, BRO

BRO, Bilbranschens Riksorganisation är de märkesobundna företagens egen organisation.

Adress:
Box 4
191 21 Sollentuna
Telefon: 08-96 69 10
Fax: 08-35 09 56
Mejl: info@bro.nu
Webbplats: www.bro.nu

ButikernaButikerna

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige och består av ett flertal branschorganisationer som tillsammans har över 5 000 butiker som medlemmar.

Adress:
Box 92 073
Smedjegatan 6, Nacka (Sickla Köpkvarter)
120 07 STOCKHOLM
Telefon: 08-505 970 00
Fax: 08-505 970 39
Mejl: info@butikerna.org
Webbplats: www.butikerna.org

Däckspecialisternas Riksförbund, DRF

Däckspecialisternas Riksförbund, DRF, är branschorganisation för landets däck- och fälgservice samt däck- och fälgfackhandel

Adress:
Box 90 114
Byängsgränd 6, 1 tr
120 21 Stockholm
Telefon: 08-506 010 50
Fax: 08-506 010 51
Mejl: info@drf.se
Webbplats: www.drf.se

Entreprenörföretagen

Entreprenörföretagen är servicebolaget som i dag samlar 1 300 svenska företag i fyra branschföreningar; Byggnadsplåt, Ventilation, Stål & Lättbyggnad och Mekanik. Entreprenörföretagen är en ny gemensam satsning från Plåtslageriernas Riksförbund, PLR, och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, MVR.

Adress:
Box 47 235
Årstaängsvägen 19 C,
100 74 Stockholm
Telefon: 08-762 75 85
Fax: 08-616 00 72
Mejl: info@entreprenorforetagen.se
Webbplats: www.entreprenorforetagen.se

Exporttjänsteföretagen

Exporttjänsteföretagen är en branschförening för exporttjänsteföretag med ca 30 medlemmar. Medlemsföretagen hjälper svenska företag med internationell tillväxt genom att erbjuda professionell rådgivning och operativ hjälp. Förbundet bedöms kunna tillföra kompetens inom främst exportfrågor vilket i förlängningen kan innebära medlemsnytta för Företagarnas medlemmar.

Adress:
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma
Telefon:+46 70 526 7991
Mejl: krister.widstrom@exporttjanster.se
Webbplats: www.exporttjanster.se

FrisörföretagenFrisörföretagarna

Frisörföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation med uppgift att påverka, underlätta och utveckla frisörbranschen, naturligtvis med medlemsföretagen i fokus.

Adress:
Box 626
Vasagatan 12,
101 32 Stockholm
Telefon: 08-87 04 30
Fax: 08-445 88 00
Mejl: info@frisor.se
Webbplats: www.frisor.se

Företagande Veterinärers Förening, FVF

Företagande Veterinärers Förening är en ekonomisk förening inom Sveriges Veterinärförbund. Målsättningen är att skapa goda förhållanden för företagande veterinärer. Föreningen har cirka 400 medlemmar vilket motsvarar 20 procent av veterinärkåren.

Adress:
Box 12 709
112 94 Stockholm
Telefon: 08-545 558 20
Fax: 08-545 558 39
Mejl: info@foretagande-veterinarer.se
Webbplats: www.foretagande-veterinarer.se

Golvbranschens Riksorganisation

Golvbranschens Riksorganisation Riksorganisation, GBR, har till syfte att tillvarata företagens gemensamma intressen inom golv- och väggbranschen.

Adress:
Box 4604
116 91 Stockholm
Telefon: 08-702 30 90
Fax: 08-643 98 11
Mejl: info@golvbranschen.se
Webbplats: www.golvbranschen.se

International Coach Federation Sweden – ICF Sweden

ICF Sverige samlar Sveriges certifierade coacher och arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Adress:
c/o Eva Dahlberg
Torsby Bergstig 1
139 51 Värmdö
Mejl:info@icfsverige.se
Webbplats: www.icfsverige.se

Kontaktperson:
Marie-Louise Falk
073-101 16 11
marielouise@marielouisefalk.com

MåleriföretagarnaMåleriföretagarna

Måleriföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för professionella måleriföretag i hela landet.

Adress:
Västberga Allé 1A
126 30 HÄGERSTEN
Telefon: 08-744 63 70
Mejl: info@maleriforetagarna.se
Webbplats: www.maleriforetagarna.se

 

SFR loggaSveriges Företagsmäklares Riksförbund

SFR samlar företagsmäklare och har som målsättning att främja branschens utveckling, bland annat genom att aktivt verka för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna. Allt med avsikten att bevara och höja företagsmäklarbranschens status.

Kontakt:

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund
Box 34046
100 26 Stockholm

Telefon 070-690 63 60
E-post: info@foretagsmaklarforbundet.se

www.foretagsmaklarforbundet.se

 

Svenska Uppfinnareföreningen, SUF

Svenska Uppfinnareföreningens (SUF) uppgift är att främja uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället. SUF har lokalföreningar runt om i landet och ca 3 000 medlemmar.

Adress:
Sandelsgatan 21
115 34 Stockholm
Telefon: 08-545 164 70
Fax: 08-545 164 71
Mejl: suf@uppfinnare.se
Webbplats: www.uppfinnare.se

 

Svenska Vård

Svenska Vård, den bransch- och näringspolitiska organisationen för fristående verksamheter inom vård, omsorg och behandling, bildades den 5 november 2009 i Göteborg, när branschorganisationerna Privo och Sveriges Behandlingshem gick samman.

Adress:
Rådmansgatan 40, 3 tr
c/o Företagarna
106 67 Stockholm
Telefon: 0771-222 888
Fax: 08-551 191 96

Webbplats: www.svenskavard.se

 

Sveriges Kommunikation- Elektronik FöretagarföreningSveriges Kommunikation- Elektronik Företagarförening, SKEF

SKEF består av företag inom professionell trådlös kommunikation och representerar både leverantörer, återförsäljare, operatör och tjänsteföretag i branschen.

Adress:
Box 2026
128 21 Skarpnäck
Telefon: 08-531 912 01
Fax: 08-534 720 73
Mejl: kansli@skef.se
Webbplats: www.skef.se

Sveriges låssmedsmästares riksförbundSveriges Låssmedsmästares Riksförbund

Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund, SLR, är en rikstäckande organisation för låssmedsföretag och säkerhetsinstallatörer. SLR organiserar cirka190 företag från Trelleborg till Kiruna.

Adress:
Transportvägen 9
117 43 Stockholm
Telefon: 08-08-721 40 55
Fax: 08-721 40 56
Mejl: kansli@slr.se
Webbplats: www.slr.se

Sveriges skorstensfejaremästares riksförbundSveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR, är en branschorganisation för Sveriges Skorstensfejarmästare. De utför sotning och kontroll av brandskyddet i bland annat eldstäder, i fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler och i imkanaler.

Adress:
Styrmansgatan 19
114 54 Stockholm
Telefon: 08-663 58 60
Fax: 08-667 32 82
Mejl: kansliet@skorstensfejare.se
Webbplats: www.skorstensfejare.se

Sveriges tapetserarmästares centralföreningSveriges Tapetseraremästares Centralförening, STC

Sveriges Tapetserarmästare är en intresseorganisation för företag inom tapetseraryrket, gardindekoratörsyrket samt bil- och sadelmakaryrkena.

Adress:
Box 162 86
103 25 Stockholm
Telefon: 08-10 92 01
Fax: 08-10 07 54
Mejl: tapetserarmastare@telia.com
Webbplats: www.tapetserarmastare.se

Trädgårdsanläggarna i Sverige

Trädgårdsanläggarna i Sverige är en intresseorganisation för landets privata trädgårdsanläggare. Trädgårdsanläggarna i Sveriges medlemsföretag står för kvalitet och ansvarskänsla.

Adress:
Holmavägen 10
289 32 Knislinge
Telefon: 040-756 20
Mejl: info@tradgardsanlaggarna.se
Webbplats: www.tradgardsanlaggarna.se

Sveriges åkeriföretagSveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 medlemsföretag. Sveriges Åkeriföretags vision är Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad.

Adress:
Box 504
182 15 Danderyd
Telefon: 08-753 54 00
Fax: 08-755 60 01
Mejl: info@akeri.se
Webbplats: www.akeri.se

Cykel, motor och sportfackhandlarnaCykel, Motor och Sportfackhandlarnas Riksförbund

CMS är en branschorganisation för handlare inom Cykel, Motor och Sportfackhandeln. Vi är en fristående ideell förening som för våra medlemmars talan i många frågor. Vi gör allt som står i vår makt för att skapa bättre förutsättningar för handeln inom vår bransch.

Adress:
Box 7777
103 96 Stockholm
Besöksadress: Slöjdgatan 9, 3 tr
111 57 Stockholm
Telefon: 08-505 970 40
Fax: 08-505 970 49
Mejl: info@csrservice.se
Webbplats: www.csrservice.se

Leksaksbranschen

Leksaksbranschen är branschorganisationen för alla inom lek, hobby och baby.

Adress:
Box 7777
103 96 Stockholm
Besöksadress: Slöjdgatan 9, 3 tr
Telefon: 08-505 970 50
Fax: 08-505 970 59
Mejl: info@leksaksbranschen.se
Webbplats: www.leksaksbranschen.se

Stockholm Köpmannaförbund

Stockholms Köpmannaförbund är företagarföreningen för dig med butik inom detaljhandeln i Stockholmsregionen. Vi arbetar för att små och medelstora butiker ska få en tillvaro som är både enklare och lönsammare genom förmånliga avtal och subventionerade utbildningar samt råd och stöd i juridik- och säkerhetsfrågor.

Adress:
Box 92 073
120 07 Stockholm
Besöksadress: Smedjegatan 6, Sickla Köpkvarter, 131 34 Nacka
Telefon: 08-505 970 37
Fax: 08-505 970 39
Mejl: info@stockholmskopmannaforbund.se
Webbplats: www.stockholmskopmannaforbund.se

Svensk servicehandel och fast foodSvensk Servicehandel & Fast Food

Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation för servicehandel och fast food med servicebutiker, kiosker, gatukök, caféer, hamburgerrestauranger, spel- och tobaksbutiker som medlemmar. Vi ger dig förmånliga avtal och subventionerade utbildningar samt råd och stöd i juridik- och säkerhetsfrågor. Branschorganisationen ger också ut den oberoende tidningen Servicehandlaren.

Adress:
Svensk Servicehandel & Fast Food
Box 92073
120 07 Stockholm
Besöksadress: Smedjegatan 6, 120 07 Nacka
Telefon: 08-505 970 30
Fax: 08-505 970 39
Mejl: info@svenskservicehandel.se
Webbplats: www.svenskservicehandel.se

Svenska antikvariatföreningenSvenska Antikvariatföreningen

Information och kontaktuppgifter uppdateras inom kort.

Sveriges bagare & konditorer

Sveriges bagare & konditorer är branschorganisationen för Sveriges bagerier och konditorier. De cirka 450 medlemsföretagen, med 15 000 anställda, utgörs av allt från små hantverksbagerier till de allra största bagerierna. Bland de aktiviteter som syns mest utåt kan till exempeltävlingen Årets Konditor nämnas och Bagarlandslaget.

Adress:
Box 556 80
102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 67 90
Mejl: martin@bageri.se
Webbplats: www.bageri.se

Sveriges Bowlinghallars Förbund

SBHF står för Sveriges Bowlinghallars Förbund och är en branschorganisation där samtliga Sveriges bowlinghallar i är välkomna att ingå. Just nu är vi 223 anslutna bowlinghallar. SBHF består av två delar. SBHF & SBHF Service AB. Servicebolaget ansvarar för det tekniska, besiktigar banor, ger hallarna teknisk konsultation där det efterfrågas m.m. SBHF som är uppdelat i åtta regioner ser till att samarbetet med partner upprätthålls.

Adress:
Importörvägen 9
120 44 Årsta
Telefon: 08-81 75 50
Fax: 08-722 98 02
Mejl: kansli@sbhf.se
Webbplats: www.sbhf.se

Zoobranschens riksförbundZoobranschens Riksförbund

Zoobranschens Riksförbund (Zoorf) är en bransch- intresseorganisation för alla yrkesverksamma inom svensk zoologisk fackhandel. Zoorf organiserar i dagsläget cirka 400 företag, och verkar primärt för att stärka sällskapsdjurshållningen i Sverige under devisen: "djurhållning med glädje och ansvar".

Adress:
Box 8221
200 41 Malmö
Besöksadress Smålandsgatan 15
Telefon: 040-92 92 91
Fax: 040-92 92 01
Mejl: info@zoorf.org
Webbplats: www.zoorf.org

Medlemmar i handelssektionen

Nedan presenteras de organisationer som är med i handelssektionen och anslutna via Butikerna.

Branschföreningen Interiör & Design

Branschorganisationen för färg, möbler och interiör

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD