Nya ministern Växlar upp

Finansiering och internationell konkurrens stod i fokus när Elisabeth Thand Ringqvist mötte Mikael Damberg, närings-och innovationsminister.

Elisabeth Thand Ringqvist: Vad vill du uppnå för företagare under den här mandatperioden?

svarMikael Damberg: I ett första steg inför vi vid årsskiftet ett skydd för att skydda mindre företag mot höga sjuklönekostnader. Vi stärker också Almi så att de kan fortsätta att finansiera nya och växande företag över hela landet och ger Exportfrämjandet ett rejält tillskott så att det kan hjälpa fler företag med deras exportaffärer. Reformer och regelförenklingar är en viktig del av ett gott företagsklimat och det arbetet kommer att fortsätta under hela mandatperioden.

Svenska företag möter en allt hårdare konkurrens på världsmarknaden.

Men jag kommer också att lägga mycket kraft på att växla upp regeringens arbete med att stärka näringslivets och hela samhällets utvecklingskraft. Svenska företag möter en allt hårdare konkurrens på världsmarknaden och allt fler länder konkurrerar högt upp i förädlingskedjorna. Så även om Sverige i dag har ett relativt gott företagsklimat står vi inför stora utmaningar. Vi kan inte slå oss till ro. Därför kommer regeringen bland annat att tillsätta ett Innovationsråd som leds av statsministern. Rådet kan agera snabbt och föreslå åtgärder för att lyfta Sveriges konkurrenskraft, till exempel genom investeringar i forskning och utbildning.

ETR: Småföretagare är väldigt handlingsinriktade. I vilka frågor vill du hitta partiöverskridande överenskommelser inom näringspolitiken?

svarMD: En effektiv näringspolitik ligger i allas intresse. Det är genom fler nya och växande företag och en högre sysselsättning som vi kan skapa resurser till nya reformer och investeringar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Jag kommer att jobba för långsiktiga lösningar och en bred uppslutning bakom regeringens näringspolitik.

ETR: Det låter ofta som att forskning och innovation är långt från företagares vardag. Hur vill du arbeta för att småföretagare ska bli mer involverade i innovationspolitiken?

svarMD: Innovation är något som många företagare sysslar med varje dag. Men samtidigt kan det vara svårt för små innovativa företag att få finansiering för nya idéer. Det beror på att utbudet av privat riskkapital har minskat under flera år, särskilt i tidiga skeden i företagens utveckling som präglas av hög risk, värderings- och informationsproblem. Som ett första steg i att stärka förutsättningarna för små tillväxtföretag riktar vi nu därför om en del av det statliga riskkapitalet för att bättre komplettera det privata kapitalet i dessa skeden.

ETR: Vilka blir de avgörande framtidsutmaningarna för företagandet i Sverige tror du?

svarMD: En stor gemensam utmaning för företagen är att kunna rekrytera de medarbetare som man behöver för att utveckla sin verksamhet och möta en mycket tuff internationell konkurrens.