headphones newspaper video-player
Visstidsanställning

Visstidsanställning

21 feb 2017
Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida.

Den används ofta vid tillfälliga arbetstoppar. Om en arbetstagare varit allmänt visstidsanställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, eller vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD