headphones newspaper video-player

HR & personalfrågor för dig som driver eget företag

Det är många lagar och regler att känna till vid anställning i egen firma.

Företagarnas jurister hjälper dig med dessa frågor. 

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en slags tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Uppsägningstid

För att räkna ut uppsägningstid är det viktigt att veta vem det är som säger upp anställningen – arbetstagaren eller arbetsgivaren. Uppsägningstiderna kan nämligen variera.

21 feb 2017 | Riks | Artikel

Sjuklön

Arbetsgivare ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de för...

21 feb 2017 | Riks | Kollektivavtal | Artikel

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller arbetsgivar...

20 feb 2017 | Riks | Artikel

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag som ger den anställde rätt till 25 dagars semester varje semesterår. Den gäller alla anställda i privat, kommunal och statlig sektor, inklusive högre che...

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD