headphones newspaper video-player

Lendify

Lendify vill demokratisera ut- och inlåningen och ge långivare och låntagare bättre villkor.

Lendify är Skandinaviens första och ledande marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Även företag kan vara långivare på plattformen. Lendify vill utmana storbankernas dominerande ställning och demokratisera den nordiska ut- och inlåningen. Genom teknik och digitalisering kan Lendify sammanföra de som har ett överskott på kapital med dem som har underskott av kapital utan onödiga mellanhänder och kostnader. Marknadsplatser för lån så som Lendify är ett stort globalt fenomen och som har ökat kraftigt i och med finanskrisen 2008 och det bristande förtroendet för bankerna. I USA och Storbritannien uppgår utlåningen på denna typ av marknadsplatser till ca 24 miljarder euro under 2015.

Som långivare hos Lendify får du samma typ av avkastning som bankerna gör mycket stora vinster på. Under den senaste 12 månaders perioden har Lendifys långivare i genomsnitt fått 6,6 % i avkastning efter avgifter*.

*Avkastningen beräknas som ett genomsnitt under 2015-06-01 till 2016-05-31, av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Långivarna har inte gjort några kreditförlinster inder perioden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida.

Vårt erbjudande till Företagarnas medlemmar

Låna pengar: Som medlem i företagarna erbjuder Lendify dig med enskild firma att låna pengar via Lendify utan förmedlingsavgift som utan erbjudande ligger i genomsnitt på ca 4,5 %. Ange koden LOAN2016 när du ansöker om lån för att ta del av erbjudandet. Ansök här.

Låna ut pengar: Som medlem i företagarna erbjuder Lendify dig att låna ut pengar utan avgift under hela löptiden dvs du får i genomsnitt 1 % högre avkastning årligen i och med erbjudandet än om du skulle låna ut pengar utan erbjudandet.(Avgiften för att låna ut pengar via Lendify är i genomsnitt 1 % per år) Långivarna via Lendify kan vara ett AB, enskild firma eller en fysisk person. Ange koden INVEST2016 när du öppnar konto för att ta del av erbjudandet. Ansök här.

Kontaktperson: Erika Hallbäck, 0709-99 10 70, eh@lendify.se

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD