Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

#Rutuppropet

Bredda RUT! Företagarna uppmanar regeringen att genast tillsätta en utredning för en rejäl utvidgning av RUT-avdraget.

Tack för alla era förslag som skickats in till #Rutuppropet. Förslagen visar att det behövs ett helhetsgrepp för att komma bort från konstiga avgränsningar.

Statistik visar att efter den utvidgning som gjordes 1 augusti 2016 ökar RUT-tjänsterna i Sverige.

Nu behövs en bred utredning med utgångspunkten att alla vardagsnära tjänster som privatpersoner kan behöva köpa ska kunna ingå i framtidens RUT-avdrag.

Utred utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner

Tillsätt snarast en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner! Det är Företagarnas uppmaning till regeringen.

RUT-avdraget är en erkänt effektiv metod bland annat för att skapa nya vita jobb och minska svartarbete.

Företagarna menar att det därför är mycket angeläget att snarast utreda en ordentlig breddning av detta väl fungerande system och därigenom skapa fler jobb.

Rut viktigt också för integration

Tjänsteföretag, som RUT-företag, är avgörande för att fler nyanlända ska ges möjlighet att inkluderas i Sverige.

Även av den anledningen är en utredning av RUT-avdraget, och hur det kan bidra till att fler personer som står utanför arbetsmarknaden får arbete och ges möjligheter att starta företag, mycket viktig.

Kontakt
#Rutuppropet
Erik Ageberg
Utredare
08-406 1716 | Skicka e-post
Relaterat innehåll