Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Gör det enklare att misslyckas

19 okt 2016
Att misslyckas som företagare kan vara en värdefull tillgång som bidrar till senare företagsframgångar. Därför bör reglerna om konkurs och rekonstruktion ändras skyndsamt.

I den statliga utredningen om näringslivsklimatet för entreprenörskap föreslås en översyn av reglerna kring konkurs och företagsrekonstruktion, vilket Företagarna länge efterlyst. Nu hoppas vi att regeringen skyndsamt omsätter förslagen i handling. Det skriver Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg i denna artikel först publicerad i Dagens Samhälle:

I början av veckan överlämnade regeringens särskilde utredare professor Pontus Braunerhjelm sitt utredningsbetänkande Entreprenörskap i det 21 århundradet (Dir. 2015:10) till regeringen.

Företagarna har länge pekat på det stora behovet av enklare och mindre stigmatiserande regler kring konkurs och rekonstruktion.  

En av utredningens viktigaste delar är en översyn av reglerna kring företagsrekonstruktion. Syftet är att förbättra förutsättningarna för en andra chans för de entreprenörer och företagare som - trots stort personligt engagemang - riskerar konkurs.  

"Surt förvärvade lärdomar kan vara en värdefull tillgång." 

Att risktagande påverkas av ekonomiska incitament, till exempel genom skattereglernas utformning, är väl förankrat i ekonomisk teori. Lika välkänt är det att risktagande ibland leder till misslyckanden.  

Det behöver i sig inte vara ett problem. Surt förvärvade lärdomar kan vara en värdefull tillgång. Forskning visar tydligt att tidigare erfarenheter av eget företagande, inklusive eventuella misslyckanden, är en starkt bidragande faktor till senare företagsframgångar. 

I Sverige leder misslyckanden alltför ofta till att individer slås ut både ekonomiskt och socialt. Bland kritikerna finns Världsbanken, som i en rapport 2014 har påpekat att det svenska insolvensförfarandet borde snabbas upp och att det är mer kostsamt än i jämförbara OECD-länder.

Kunskapen om diverse ansvarsregler i samband med insolvens och konkurs är dessutom ofta mycket dåliga bland företagare. Möjligheterna att reorganisera och rekonstruera bolag som hamnat i tillfälliga ekonomiska svårigheter måste därför förbättras.

Läs också:

Kontakt
Daniel Wiberg
Chefsekonom
08-406 18 16 | Skicka e-post
Karin Rebas
Pressekreterare
070-7887414 | Skicka e-post
Relaterat innehåll