Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Forskning om innovation och företagande hyllades med internationellt pris

11 maj 2016
2016 års Global Award for Entrepreneurship Research tilldelades 10 maj den franske nationalekonomen Philippe Aghion. "En oerhört välförtjänt pristagare" anser Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

P AghionPhilippe Aghion är sedan två decennier en av världens mest inflytelserika forskare på ekonomiområdet. Han får priset för ”sin forskning om hur viktiga innovationer är för företag – hur innovationer påverkar företags in- respektive utträde på marknaden och inverkar på produktivitet och tillväxt”.

Priset delades ut i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm och Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg fanns på plats och gratulerade.

-   Jag tycker att det är en oerhört välförtjänt pristagare. Aghions forskning ligger till grund för en stor del av våra teorier och resonemang om hur enskilda företagare agerar och hur detta leder till effekter på samhällsekonomin. Just fokus på individens och de enskilda företagens agerande är viktigt eftersom det annars lätt glöms bort. Det är ju i grund och botten företagare och individer som fattar besluten, säger Daniel Wiberg.

Daniel Wiberg, chefsekonomi FöretagarnaDen omvandlingsprocess som företag står för i samhället och som är en följd av innovation och att nya företag skapas och gamla slås ut i konkurrensen, brukar av ekonomer ”kallas kreativ förstörelse”. Omvandlingsprocessen är en grundläggande beståndsdel i modern tillväxtteori och det är bland annat tack vare Philippe Aghion och hans kollega Peter Howitt.

"Aghion gav en fantastiskt livlig och inspirerande föreläsning där han betonade starkt utbildningens och företagandets roll för ekonomisk tillväxt och social rörlighet"

Genom att matematiskt modellera omvandlingsprocessen har den ekonomiska teorin vidareutvecklas och bidragit till en ökad förståelse för hur företag och enskilda individers beslut härleder ekonomisk tillväxt.

-  Aghion gav en fantastiskt livlig och inspirerande föreläsning där han betonade starkt utbildningens och företagandets roll för ekonomisk tillväxt och social rörlighet. Han betonade att vi måste bygga välfärdssystem som skyddar individerna - företagarna, men som samtidigt låter företag utsättas för konkurrens och omvandling, säger Daniel Wiberg.

- Politiken måste ge incitament till individer att ta risk och att satsa på innovation, nya varor och tjänster och företagande. Det är på intet sätt en motsats till ekonomisk jämlikhet, snarare än förutsättning. Där tycker jag att han har en väldigt viktig poäng som är värd att upprepas

Priset Global Award for Entrepreneurship Research instiftades 1996 och delas ut av Entreprenörskapsforum för forskning, som bidragit till att öka förståelsen för entreprenörskap och företagande. Medgrundare och finansiärer är också Institutet för Näringslivsforskning (IFN), VINNOVA och Stockholms Köpmansklubb.

Kontakt
Daniel Wiberg
Chefsekonom
08-406 18 16 | Skicka e-post
Relaterat innehåll