Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Gör din röst hörd i 3:12-frågan!

Ta hjälp av Företagarna och gör din röst hörd i 3:12 frågan! Vi ger tips på hur du kan skriva för att kritisera förslaget.

Remisstiden för 3:12-förslaget gick ut den 10 februari. Företagarna har givetvis lämnat sina synpunkter och kritiserat förslaget.  

Hann du inte skicka in ett remissvar? Det är inte för sent att påverka. Skriv direkt till  finansminister Magdalena Andersson!

Tänk på:

  • Håll dig kort
  • Skriv enkelt och tydligt
  • Var konkret

E-post
E-postadress:  Fi.registrator@regeringskansliet.se         

Postalt
Skicka brevet till: Finansdepartementet, Skatte-och tullavdelningen, 103 33 Stockholm

Glöm inte ange ämne/rubrik: 3:12-reglerna (SOU 2016:75, Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag)

Sammanfattning

Börja gärna med en sammanfattning av dina synpunkter, till exempel skälen till att du anser att förslagen bör ändras, inte bör genomföras alls – eller om du anser att vissa delar bör genomföras men inte andra delar.   

Bakgrund om mig och mitt företag

Därefter kan du berätta något om din situation som företagare och ditt företag, för att ge en bakgrund. Vilken typ av verksamhet har företaget, hur länge har du drivit det, hur många anställda och hur många ägare har företaget? Nämn gärna något om företagets framtidsplaner och hur dessa påverkas av förslagen.

Särskilda synpunkter

Närmare synpunkter och argument gällande särskilda delar, till exempel:

1) Förenklingsregeln

2) Kravet på löneuttag

3 ) Nivån på utdelning enligt löneregeln

4) Skattesatsen

Om du vill skriva särskilt om någon del av förslagen är det bra att ange tydligt vilken eller vilka delar det gäller. Beskriv också gärna vilka effekter förslagen – eller någon del av förslagen – skulle ha exempelvis för ditt företagande eller företagets utveckling – eller för företagandet i Sverige.

Mina förslag

Här kan du kort berätta om du har några egna förslag när det gäller skattereglerna för fåmansföretagare.

Kontakt
Annika Fritsch
Skatteexpert
08-406 17 43 | Skicka e-post
Relaterat innehåll