Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Läs mer om cookies.

Jag accepterar

Lämna dina synpunkter om 3:12-förslaget till regeringen!

Ta hjälp av Företagarna och gör din röst hörd i 3:12 frågan! Vi ger tips på hur du kan skriva för att kritisera förslaget.

Utredningsförslaget har nu skickats på remiss till ett 50-tal myndigheter och organisationer, däribland Företagarna. Vi kommer givetvis att lämna synpunkter och kritisera förslagen.

Vill du också göra din röst hörd? Företagarna ger tips  på hur du kan skriva!

Tänk på:

  • Håll dig kort
  • Skriv enkelt och tydligt
  • Var konkret

E-post
Du kan skicka yttrandet med e-post, bifoga i så fall helst yttrandet som ett separat dokument.E-postadress:  Fi.registrator@regeringskansliet.se         

Postalt
Skicka brevet till: Finansdepartementet, Skatte-och tullavdelningen, 103 33 Stockholm

Glöm inte ange ämne/rubrik: Remissyttrande (SOU 2016:75, Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag)

Sammanfattning

Börja gärna med en sammanfattning av dina synpunkter; Exempelvis kan du här i punktform ta upp de viktigaste synpunkterna övergripande. Skälen till att du anser att förslagen bör ändras, inte bör genomföras alls – eller om du anser att vissa delar bör genomföras men inte andra delar.   

Bakgrund om mig och mitt företag

Därefter kan du berätta något om din situation som företagare och ditt företag, för att ge en bakgrund. Vilken typ av verksamhet har företaget, hur länge har du drivit det, hur många anställda och hur många ägare är det. Nämn gärna något om framtidsplaner för företaget och hur planerna påverkas av förslagen eller någon del av förslagen.

Särskilda synpunkter

Närmare synpunkter och argument gällande särskilda delar, till exempel:

1) Förenklingsregeln

2) Kravet på löneuttag

3 ) Nivån på utdelning enligt löneregeln

4) Skattesatsen

Om du vill skriva särskilt om någon del av förslagen är det bra att ange tydligt vilken eller vilka delar det gäller. Beskriv också gärna vilka effekter förslagen – eller någon del av förslagen – skulle ha exempelvis för ditt företagande eller företagets utveckling – eller för företagandet i Sverige.

 Mina förslag

Här kan du kort berätta om du har några egna förslag när det gäller skattereglerna för fåmansföretagare.

Kontakt
Annika Fritsch
Skatteexpert
08-406 17 43 | Skicka e-post
Relaterat innehåll