headphones newspaper video-player

Företagarna på en minut

Vi är Sveriges största organisation för små och medelstora företag.

 

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna nå framgång och förverkliga sina drömmar.

Hur påverkar vi?

Vi arbetar både nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer som gör det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag.

Politikerna lyssnar på oss då vi är remissinstans till riksdag och regering och finns med i viktiga utredningar. Som den lokala rösten i näringslivsfrågor påverkar vi beslutsfattare ute i landets kommuner med våra 2600 förtroendevalda medlemmar. 

Vad gör vi?

Företagarna erbjuder förmåner och praktisk hjälp såsom obegränsad juridisk rådgivning per telefon, rabatter på resor, hotell, drivmedel, elektronik, bilar, telefoni samt försäkringar som skyddar medlemmar och deras anställda.

Var finns vi?

Varje år arrangerar Företagarna över 1500 möten i våra 260 lokala föreningar som finns i hela Sverige. Nätverksträffar, utbildningar och workshops där nya affärskontakter skapas, idéer föds och livslånga vänskapsband knyts. Hinner du inte träffas så finns vi i sociala medier där vi varje vecka delar nya filmer och avsnitt av vår podcast med inspiration, praktisk hjälp och möten med beslutsfattare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD